THEMA

WIEBES STELT SPREIDING FISCALE WETGEVING VOOR

Meer aparte wetsvoorstellen

Wiebes schrijft in de brief dat hij wil komen tot een betere spreiding van indiening en behandeling van fiscale wetgeving. Ten eerste door meer aparte wetsvoorstellen in te dienen. Dat betreft vooral wetgeving die niet direct het volgend jaar hoeft in te gaan en daardoor geen onderdeel hoeft uit te maken van het pakket Belastingplan. Zijn idee is om eerst een beleidsbrief naar de Tweede Kamer te sturen waarin de hoofdlijnen van een nieuw wetsvoorstel kenbaar worden gemaakt. Op deze manier kan zowel het parlement als belanghebbenden in een vroeg stadium al vragen stellen en suggesties doen. ‘Dit komt het wetsvoorstel zelf én de parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel ten goede’, schrijft Wiebes in de brief. Om de druk op het najaar enigszins te beperken, is daarbij het streven om een dergelijk wetsvoorstel in de eerste helft van het kalenderjaar in het parlement te kunnen behandelen.

Belastingplan beperken

Daarnaast wil Wiebes het Belastingplan voortaan beperken tot:
  • maatregelen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming;
  • maatregelen die per se per 1 januari 2017 in werking moeten treden of bekend moeten zijn;
  • maatregelen die leiden tot vereenvoudiging van het belastingstelsel.