THEMA

WIEBES: VERWISSELING CD-ROMS BELASTINGDIENST IS DATALEK MET LAAG RISICO

Fout met verzending

De Belastingdienst heeft begin mei 2016 geconstateerd dat er iets fout gegaan was met het verzenden van cd-roms met de gegevens over het verleende uitstel voor het doen van aangifte (conform de uitstelregeling voor belastingconsulenten). Het datalek, waarvan de omvang nog steeds niet bekend is, is op 16 mei 2016 gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zover Wiebes weet heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen nader onderzoek ingesteld naar het datalek.

Laag risico

Volgens de bewindsman gaat het hier om een datalek met een laag risico. Op de cd-roms staan gegevens van de belastingconsulent (het nummer van de belastingconsulent en zijn adresgegevens), gegevens van zijn klanten c.q. belastingplichtigen [namen, burgerservicenummers (BSN’s) en uitsteldata voor het indienen van de aangiften] en het inleverschema voor de betrokken belastingconsulent. Doordat de betrokken personen weinig schade kunnen oplopen, is het volgens Wiebes een datalek met een laag risico. Hij is daarom ook van mening dat de Belastingdienst juist gehandeld had door de betreffende individuen niet op de hoogte te stellen.

Geheimhoudingsplicht

Dat de staatssecretaris tot deze conclusie komt heeft ook te maken met het feit dat de cd-roms naar verkeerde belastingconsulenten zijn gestuurd en niet naar willekeurige burgers. ‘Belastingconsulenten zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen’, zo schrijft hij. ‘Belastingconsulenten behoren tot een specifieke beroepsgroep, waarvan de leden vaak ook aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie waar de Belastingdienst regelmatig overleg mee voert. Deze overkoepelende organisatie heeft een gedragscode voor aangesloten leden.’

Verbeteracties

Aangezien het versturen van de cd-roms handwerk is, blijft het foutgevoelig. ‘De verbeteracties zijn daarom gericht op het controleren hiervan’, schrijft Wiebes. ‘Er is één op één controle op de combinatie van cd-roms en brieven afgesproken. Waar voorheen niet één op één gecontroleerd werd dat de brief dezelfde geadresseerde had als de cd-rom, is dit nu wel een werkafspraak.’