THEMA

WIEBES, WEEKERS EN WIJN HIELDEN BELASTINGDEALS GEHEIM

Informeel-kapitaalafspraken

Het gaat om informeel-kapitaalafspraken waardoor bedrijven grote delen van hun winst onbelast kunnen laten. Daarmee benadeelt Nederland andere landen en in 1999 komt de regeling om die reden ook op een zwarte lijst in Europa. Maar Nederland blijft dit soort deals sluiten omdat het dan zelf een aantrekkelijk vestigingsland voor multinationals is. In het rapport wordt een voorbeeld gegeven van een bedrijf dat in Nederland € 500 miljoen winst boekt, maar door de belastingdeal maar € 25 miljoen hoeft op te geven. Het restant van € 475 miljoen wordt nergens belast.

Waarschuwingen

‘Vooral het zogeheten Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeringen, dat is opgericht om buitenlandse bedrijven naar Nederland te lokken, maakt veel gebruik van de constructie’, schrijft Trouw. Uit de WOB-stukken blijkt dat ambtenaren van Financiën jarenlang waarschuwden voor de mogelijke gevolgen van deze afspraken. De belastinggaten die worden getrokken zullen internationale spanningen opleveren, zo schrijven ze. Zeker omdat Nederland de thuislanden van de multinationals niet op de hoogte stelt. Toch wordt de regeling niet aangepast.

Financiën bekend

Het ministerie van Financiën bevestigt dat Nederland de afspraken niet is nagekomen. Een woordvoerder zegt tegen Trouw dat Nederland het destijds eenzijdig vond en dat er eerst overeenstemming moest komen over alle typen belastingafspraken binnen Europa. Het is niet duidelijk of andere landen daarvan op de hoogte zijn gesteld. Vanuit Europa lag er destijds een akkoord om belastingdeals onderling te delen, alleen is deze afspraak niet nageleefd door de lidstaten. Vermoedelijk heeft Nederland het toen ook geschonden met de informeel-kapitaalafspraken.