THEMA

WIEBES WIST NIET VAN ONDERZOEK BELASTINGDIENST

Advies

De hoogste baas van de Belastingdienst, Hans Leijtens had na zijn aantreden zijn verbazing uitgesproken over bepaalde zaken bij de fiscus en wilde zich laten adviseren hoe het beter kan. Wiebs was hiervan op de hoogte en juichte dit toe. Volgens hem is het alleen maar positief als mensen, bijvoorbeeld voor hun eigen functioneren, advies vragen aan wijze mensen. Het advies wordt gegeven door ex-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen.

Niet geweten

Maar dinsdag kwam via de Staatscourant naar buiten dat er een commissie onderzoek doet naar de besturing van de Belastingdienst en dat in de opdracht staat dat Docters van Leeuwen de rol van de politieke leiding ten aanzien van de Belastingdienst moet reviewen en de relatie met de politieke leiding. Ook moet hij waar nodig aanbevelingen doen. De staatssecretaris gaf donderdag in de Tweede Kamer toe dat hij verbaasd was dat er sprake was van een onderzoek. De opdrachtformulering was zonder zijn weten uitgebreid. Hij distantieert zich daarom ook van de formulering in de Staatscourant.

Niet geïnformeerd

Wiebes vond het niet nodig een dergelijk advies aan de Kamer te melden. Oppositiepartijen klaagden dat zij niet zijn geïnformeerd over de adviesaanvraag. Kamerlid Farshad Bashir van de grootste oppositiepartij SP had het zelfs over een ambtelijk onderzoek naar het functioneren van Wiebes, dat zou zijn stilgehouden. Het CDA had het eerder over een ‘geheim’ onderzoek bij de fiscus, waar een reorganisatie fors uit de hand is gelopen. De Kamer eiste donderdag inzage in de rapportage.

Vervolg

De staatssecretaris benadrukt dat met het vertrek van Leijtens nu onhelder is of het adviesrapport er komt en wanneer. Dat hangt mede af van de nieuwe hoogste baas. Ook van Docters van Leeuwen wil Wiebes weten hoe het nu verder gaat.