THEMA

WIJZIGING BOETEBELEID: AANGIFTEVERZUIMBOETEN VERVALLEN

Niet relevant meer

De werkinstructie 'Gemaakte werkafspraken behandeling aangifteverzuimboeten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting' hield verband met paragraaf 21.8 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en werd openbaar na een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Op 1 januari 2016 is paragraaf 21.8 vervallen en daarmee is de werkinstructie niet relevant meer.

Besluit Bestuurlijke Boeten

De Belastingdienst gebruikt deze werkinstructie niet meer voor aangiften die binnengekomen zijn na 31 december 2015. Voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die na deze datum binnenkomen, is het boetebeleid uit het Besluit Bestuurlijke Boeten van toepassing.

Seminar Wetgeving & Controle

Hoe blijft u in control met de veelheid van jurisprudentie en regelgeving die over u wordt uitgestort? Elsevier Nextens biedt hierover de Seminar Wetgeving & Controle aan op 31 maart 2016. Hier leert u om te gaan met privacywetgeving, meldplicht datalekken en informatieveiligheid. En wat u moet weten over de actualiteiten rondom fiscale boetes en bezwaarschriften.