THEMA

ZAAKWAARNEMER STONES EN U2: WIJ ZIJN GEEN BRIEVENBUSFIRMA

Geen belastingontwijking

Favié is directeur van Promogroup bv en U2 Unlimited, in Amsterdam gevestigde bedrijven die de rechten van Rolling Stones en U2 beheren. Promogroup is geen trustkantoor, geen doelvennootschap of stallingsonderneming, maar een ‘unieke onderneming voor een unieke band’, bezweert Favié. Volgens hem hebben deze bands niet om fiscale redenen voor Nederland gekozen. De term 'belastingontwijking' zei hij niet goed te begrijpen. ‘Er zijn in het leven twee zekerheden: de dood en belastingen. Die zijn allebei niet te ontwijken.’ Favié denkt dat zijn ‘specifieke ervaring en deskundigheid’ redenen zijn geweest voor de twee bands om van zijn diensten gebruik te maken. De uitspraken van Favié staan haaks op eerdere uitlatingen van de Stones en U2. De bands gaven toe dat belastingvoordelen wel degelijk meespeelden bij hun keuze voor Nederland.

Onjuiste verhalen

Favié beklaagde zich over de manier waarop media berichten over de bedrijven die hij leidt. Van wederhoor is naar zijn zeggen zelden sprake. In 2012 stapte Promogroup naar de rechter om rectificatie te eisen van de NOS, die had gesproken van een brievenbusfirma. Het bedrijf werd echter niet in het gelijk gesteld. Volgens Favié vond de rechter dat het gebruik van het woord 'brievenbusfirma' onder de vrijheid van meningsuiting viel. ‘Ze hadden ons ook banketbakker kunnen noemen.’ Volgens hem helpt ook de Volkskrant mee aan een verkeerde beeldvorming. Volgens die krant hebben de Rolling Stones sinds 1972 tot 2006 over $450 miljoen aan inkomsten 1,6% belasting betaald. ‘Dat is een eigen leven gaan leiden’, zegt Favié. ‘Het is een leuke kop, maar je betaalt belasting over de winst. Er is tegen die verhalen geen kruid gewassen.’

Bedrijfsactiviteiten structureren

Favié is niet verantwoordelijk voor het invullen van hun aangifte, net zo min als hij de spreekbuis is voor de bands. ‘Ik maak hun honorarium over naar Amerikaanse bankrekeningen. De Promogroep, die in handen is van de bandleden, voegt zijn winst toe aan de reserves.’ Onder die Promogroep hangen weer andere bv’s, wat volgens Favié een manier is om verschillende bedrijfsactiviteiten te structureren. In Amerika en Engeland, waar de concerten plaatsvonden, werd meteen door de fiscus afgerekend met een bronheffing op de ticketomzet van 30% en 25%. ‘Ze kijken er dwars door de bv-structuur heen’, aldus Favié.

Van de domme

De antwoorden van Favié zorgde voor ergernis bij de Parlementaire ondervragingscommissie Commissielid Chris van Dam (CDA) noemde de antwoorden van Favié ongeloofwaardig en beschuldigde hem ervan dat hij zich ‘van de domme’ hield, ‘terwijl u niet dom bent. U zeilt op vorstelijke wijze om de vragen heen. U hebt mij niet overtuigd. Het is niet geloofwaardig wat u zegt.’ Favié reageerde ontgoocheld op deze woorden. ‘Ik doe dit niet dagelijks en ik ben teleurgesteld als u zegt dat u mij niet gelooft.’ De commissie is naar aanleiding van het verhoor van Fafié niet van plan aangifte wegens meineed te doen, laat ze weten.

Parlementaire ondervragingscommissie

De Parlementaire ondervragingscommissie staat onder leiding van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Ze hoort deze week nog getuigen en deskundigen. Vandaag heeft de commissie Martin Jan van Mourik, emeritus hoogleraar notarieel recht en privaatrecht aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen, opgeroepen als deskundige. Hij is voormalig notaris. De commissie onderzoekt de rol van het notariaat bij fiscale constructies. Vrijdag rondt ze haar verhoren af. Daarna is het aan de Tweede Kamer om conclusies te trekken.