THEMA

ZORGINSTELLING DIENT TUCHTKLACHT IN TEGEN PWC

Failliet

In 2011 werd de zorginstelling Zonnehuizen failliet verklaard. De stichting was een landelijke antroposofische zorg- en lesinstelling voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. Na verschillende fusies kwam de instelling in de problemen en in 2010 werd een verlies van € 18 miljoen gedraaid. De onbeperkte groei, slechte administratie en het gebrekkige management heeft de stichting uiteindelijk de das om gedaan.

Verklaring ten onrechte

De curator van Zonnehuizen startte een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de rol van de accountant. De accountant van PwC heeft in 2007 tot en met 2009 een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekeningen. Volgens de curator was de verklaring van 2009 ten onrechte afgegeven. De accountant is het niet eens met de conclusies van het onderzoek. Daarop besloot de curator een tuchtklacht in te dienen bij de Accountantskamer. De klacht wordt dit najaar behandeld. PwC geeft in dit stadium nog geen commentaar op de zaak.