THEMA

ZWITSERS TEGEN HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verkeerde keelgat

Het verzet van de kiezers betreft niet het afschaffen van de belastingvoordelen. Het waren de plannen van de regering om de pijn voor de buitenlandse holdings te verzachten die bij hen in het verkeerde keelgat schoten. In totaal zouden die maatregelen om en nabij de € 1 miljard kosten.

Zwarte lijst

Nu de hervormingen zijn afgewezen, hangen Zwitserland internationale sancties boven het hoofd. Zo heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gedreigd het Alpenland op een zwarte lijst te zetten. Ook de EU heeft kritiek geuit.