THEMA

DE BTW-GEVOLGEN VAN BREXIT – EN HOE U ZICH HIEROP VOORBEREIDT

Op 29 maart 2019 is het dan zover: Brexit. Het Verenigd Koninkrijk treedt dan uit de Europese Unie.

De Belastingdienst heeft bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk opgeroepen zich voor te bereiden op Brexit. Omdat het btw-systeem in grote mate is geharmoniseerd zal Brexit grote gevolgen hebben voor de btw.

Weet u al wat de btw-gevolgen zijn van Brexit en hoe u zich hier op kunt voorbereiden?

Download kennisdocument

Levering van goederen

Op dit moment is bij verkoop van goederen van een Nederlandse ondernemer aan een ondernemer in het Verenigd Koninkrijk sprake van een intracommunautaire levering. Dit betekent dat de levering is belast tegen het nultarief. Voorwaarde is dat bij de afnemer in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een intracommunautaire verwerving. Na de Brexit is geen sprake meer van intracommunautaire transacties maar van import in het Verenig Koninkrijk en export uit Nederland. Voor de volledigheid nog de opmerking dat van import en export alleen sprake kan zijn bij goederentransacties en niet bij diensten.

Intracommunautaire levering wordt uitvoer

Op grond van artikel 9, lid 2 onderdeel b Wet OB jo. Tabel II post a2 is de uitvoer van goederen belast tegen het nultarief. Anders dan bij intracommunautaire leveringen is het nultarief ook van toepassing als de afnemer geen ondernemer is maar een particulier.

Let op: om het nultarief voor uitvoer van goederen toe te kunnen passen moet de uitvoer van de goederen aan de hand van boeken en bescheiden blijken (artikel 12, lid 1 Uitvoeringsbesluit Wet OB).

Lees verder in het kennisdocument

Download kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. de consequenties voor het inkopen uit en verkopen van goederen aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk;
  2. de gevolgen bij het in- en verkopen van diensten;
  3. enkele algemene gevolgen.
Share this post