THEMA

INSCHRIJVING IN UBO-REGISTER VERPLICHT IN 2020

Als gevolg van Europese regels zijn vanaf 2020 ondernemingen verplicht hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een UBO-register in te schrijven. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen. Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Het handelsregister

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, een zogeheten juridische entiteit. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht geldt onder meer voor bv’s, vof’s cv’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en (niet-beursgenoteerde) nv’s. Beursgenoteerde vennootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen hebben geen plicht tot registratie.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post