THEMA

KENNISDOCUMENT: HOE GEBRUIKELIJK IS GEBRUIKELIJK LOON?

Voor werknemers in loondienst wordt het loon vaak door de baas bepaald. Veelal geldt een CAO als richtsnoer. Hoger mag, lager niet.

Een DGA is ook een werknemer. Zijn loon bepaalt hij zelf. Niet zelden speelt daarbij de fiscaliteit een hoofdrol. Dat heeft in het verleden tot excessen geleid. Het salaris werd op nihil gezet, het geld bleef in de BV achter en er werd belasting ontweken. Gelukkig is de vermogensbelasting afgeschaft.

Maar de regelgeving die een einde moest maken aan de excessen is levend gebleven. Springlevend zelfs.

Download kennisdocument

De wetgever vindt € 46.000 een gebruikelijk loon. Soms zelfs meer!

De wetgever eist dat een DGA een gebruikelijk loon uit zijn BV geniet. Een gebruikelijk loon is het loon dat behoort bij de dienstbetrekking die wordt uitgeoefend. Het loon dat in normale gevallen wordt betaald voor een vergelijkbare dienstbetrekking.

Om de DGA een handje te helpen bij de vaststelling van het gebruikelijke loon zijn regels opgesteld.

Gebruikelijk loon is loon dat tenminste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • het hoogste loon van (andere) werknemers die in dienst zijn van de BV of een daaraan gelieerde BV
 • € 46.000

In de praktijk komt dit vaak neer om een minimum DGA-loon van € 46.000.

Daarop zijn uitzonderingen mogelijk. Er kan dus van het minimumloon worden afgeweken. Zowel naar boven toe als naar beneden toe.

Welke invloed heb je nog op het gebruikelijk loon? Lees hier alles over in dit kennisdocument.

Download kennisdocument

In dit kennisdocument:

 • Minimumloon van de DGA
 • Vergelijkbare dienstbetrekking
 • Afroommethode bij unieke functies
 • Lager loon bij verlies
 • Parttime werken
 • Meerdere dienstbetrekkingen
 • Bewijslast
 • Te hoog salaris
 • Minimumsalaris €46.000 niet heilig
Misschien vindt u dit ook interessant:

Kennisdocument excessief lenen van de eigen bv >>


 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post