THEMA

NIEUW BESLUIT VRIJSTELLING VENNOOTSCHAPSBELASTING STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Er is een nieuw besluit verschenen over de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen die maar beperkt winst maken. Deze kleinschalige ondernemingsactiviteiten kunnen soms niet opwegen tegen de administratieve lasten en uitvoeringskosten waarmee de heffing van vennootschapsbelasting gepaard gaat.

Besluit

In het besluit worden de winstgrenzen, winstgrenzen en eindafrekeningswinst, mogelijkheid om te opteren voor belastingplicht en verliesverrekening over de vrijgestelde periode heen behandeld. Ook is er een schema opgenomen, waarin via een stappenplan wordt aangegeven wanneer een stichting of vereniging al dan niet subjectief is vrijgesteld.

Soms liever geen vrijstelling

Soms is het echter voordeliger om niet te worden vrijgesteld. De vrijstelling heeft namelijk een eindafrekening tot gevolg als er daarvoor sprake was van belastingplicht. Ook kan een verlies uit een vrijgesteld jaar niet worden verrekend. Op verzoek kan er worden afgezien van de vrijstelling. In dat geval moet er op tijd een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post