THEMA

WERKEN MET DE INNOVATIEBOX IN HET MKB

De Nederlandse overheid bevordert in de ontwikkelingsfase via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (hierna: WBSO) nieuwe innovatie in het bedrijfsleven door een loonkostensubsidie te verstrekken voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden in Nederland. Dit wordt ondergebracht in de zogenaamde innovatiebox.

Dit document geeft u inzicht in wat de innovatiebox inhoudt, hoe u deze kunt inzetten voor uw klanten en geeft u een handige vragenlijst aan de hand waarvan u kunt bepalen of uw klant in aanmerking komt voor de voordelen die de inovatiebox biedt.

Download kennisdocument

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Wat is de innovatiebox
  2. Hoe zet u de innovatiebox in
  3. Indienen van de WSBO-projectaanvragen
  4. Vragenlijst: komt uw klant in aanmerking voor de innovatiebox