THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Nieuwe collectieve rechtszaak box-3

De Bond voor Belastingbetalers roept belastingplichtigen opnieuw op bezwaar aan te tekenen tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de definitieve aanslag 2019. Ruim 3 miljoen mensen in betalen belasting over hun box 3 vermogen en zullen ook di...

Meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken?

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. Deze loopt tot 2025 op naar 67 jaar. In de jaren daarna zal de ontwikkeling van de levensverwachting worden gevolgd. Zoals het er nu uitziet lijkt 67 jaar voorlopig we...

Pensioenfondsen hebben plannen voor zzp-producten

Twee pensioenfondsen willen volgend jaar starten met pensioen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Het gaat om Pensioenfonds Zorg en Welzijn en pensioenfonds Bouw. Maar het is nog wachten op groen licht van Wouter Koolmees, minister van Soc...

NOB reageert op Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs reageert op de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De Orde constateert dat de maatregelen in het voorstel veel weg hebben van de VUT-regelingen die tot en met 200...

Pensioen in eigen beheer nog voor 1 januari 2020 afkopen

De directeur-grootaandeelhouder (dga) mag sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Als uw klant dga is en nog een PEB heeft, dan kan hij deze nog tot 1 januari 2020 afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.
BeheerderOudedagsvoorziening