THEMA

6 BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR DE UITFASERING PEB

Waar staan we nu met de uitfasering en wat moeten we nog doen?

De wet biedt tot eind 2019 nog de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer uit te faseren. Afkoop is daarbij eigenlijk al een gepasseerd station, maar de omzetting in een oudedagsverplichting biedt (steeds meer) alle mogelijkheden! Juist voor de lastige gevallen met ex-partners en hoge rekening couranten.

1. Afkoop kan nog, maar kent een lagere korting

Tot eind 2019 kan het pensioen nog worden afgekocht, ook na omzetting in een oudedagsverplichting. Uiteraard levert dat een lagere korting op. Uit opgave van het Ministerie van Financiën blijkt inmiddels dat zo’n kleine 30% van alle DGA’s in 2017 het pensioen heeft afgekocht.

2. Oudedagsverplichting biedt ‘alle’ mogelijkheden

De omzetting in een oudedagsverplichting/ODV zonder meer is eigenlijk ontzettend makkelijk. Ook de afspraken met de partner zijn echt niet zo moeilijk als het soms lijkt. De partner kan ‘gewoon’ 50% van de ODV krijgen bij een toekomstige scheiding. Als partijen toch afspraken willen maken die meer recht doen aan de commerciële waarde van het pensioen, dan staat het ze vrij om een andere verdeling af te spreken. Of dat echt reëel is, is maar de vraag. Schenkingsaspecten zullen hierbij in de praktijk nauwelijks spelen.

3. Oudedagsverplichting en overlijden

De handreiking van 4 april is hier duidelijk over. De ODV komt toe aan de erfgenamen, wie dat ook zijn. Dan moet vastgesteld worden of de ODV toekomt aan de gewenste ontvanger op grond van het erfrecht of het testament. Vaak zal dat de partner zijn, waarbij de kinderen via het wettelijke erfrecht een vordering krijgen op de partner, die ze kunnen verzilveren bij een mogelijke erfenis later (van die partner). Dát de gang naar de notaris vaak gemaakt moet worden is dan wel zeker, maar maak het niet moeilijker dan het is.

4. Oudedagsverplichting biedt ook ‘vele’ mogelijkheden voor ex-partner

De rechtbank Amsterdam heeft recent beslist dat een ex-partner móest meewerken aan omzetting in een ODV. Dit op grond van de inmiddels ‘beroemde’ postsolidariteitsgedachte. Dat naar mijn mening de Rechtbank wel heel kort door de bocht is gegaan, laat onverlet dat er dus wel veel mogelijk is.

Een andere goede optie is om de voorwaardelijke rechten van de ex-partner om te zetten in een ‘eigen’ recht op een ODV. Dit kan dan gevolgd worden door afstorten naar een eigen BV van die ex-partner of bij een bank. In beide gevallen zal bij een eventueel overlijden de ODV vererven. Vaak zal dit naar de (gezamenlijke) kinderen gaan. Kortom, een ideale oplossing om de financiële pensioenband tussen ex-partners alsnog door te snijden.

5. Te weinig geld en dan?

Hoezeer de omzetting in een ODV ook zaken oplost, als er te weinig geld is, blijft dat zo. De ODV kan echter zowel worden afgestempeld op ingangsdatum – gelijk pensioen –, als afgestort op basis van de uitsluitend aanwezige middelen. Daarna kan de BV geliquideerd en blijft er een zekere inkomensvoorziening over bij de bank.

6. Met kennis van zaken en deskundigheid kan elke DGA het beste advies krijgen!

Afkoop van pensioen eigen beheer was makkelijk. Afrekenen en ‘weg ermee’. Omzetting in een ODV is ook minder moeilijk dan men denkt. Als er ex-en bij betrokken zijn, er te weinig geld is en een te hoge rekening-courant komt het aan op echte adviezen. Maar ook hiervoor geldt, er is altijd een beste oplossing.  Ook het pensioen gewoon laten staan en ‘snel een hoog pensioen’ uitkeren tot de pot leeg is kan dan een prima advies zijn. Mijn ervaring is dus dat heel veel DGA’s blij zijn met de wet Uitfasering en na een goed advies met keuzes weer verder kunnen.

Alle details over uitfaseren PEB, uitgelegd door een expert


Kijk het webinar terug met Theo Gommer en Ronald Koot >>

Wilt u uw klanten goed adviseren over de variabelen in uitfaseren pensioen in eigen beheer?


Download het "Kennisdocument aandachtspunten bij de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post