THEMA

GEEN PENSIOENOPBOUW MEER IN EIGEN BEHEER, WAT NU?

Er is al veel over gezegd, de Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer. De Directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag per 2017 geen pensioen meer opbouwen binnen de eigen BV. Als het goed is heeft de DGA reeds een keuze gemaakt met betrekking tot het pensioenkapitaal wat deze heeft opgebouwd binnen de BV. Kort gezegd zijn de keuzes: bevriezen, omzetten of afkopen.

Let op: na 2019 onzuivere pensioenregeling

Mocht de DGA dit nog niet gedaan hebben, dan heeft deze nog tot eind 2019 de tijd om dit te regelen. Wordt er niets aangepast? Dan leidt dit tot een onzuivere pensioenregeling met als gevolg onmiddellijke belastingbetaling over de commerciële (hoge) waarde van de pensioenaanspraak in box 1, met daarbovenop 20% revisierente boete.

Dan is natuurlijk de vraag, wat nu? Ook de DGA wil graag genieten van een zorgeloze oude dag onder een parasol in de zon. Maar wat zijn nu de alternatieven om een pensioeninkomen bij elkaar te sparen?

Sparen

De DGA kan natuurlijk gaan sparen. Het is tegenwoordig een luxe om dit tegen een gegarandeerd rendement te doen, gezien de lage rentestand waarmee wij al ruime tijd te maken hebben. Velen ontkomen er niet aan om zich te verdiepen in beleggingen om zo mogelijk een hoger rendement te behalen.

Wat de juiste keuze voor uw cliënt is, heeft te maken met het kapitaal wat er bij elkaar gespaard moet worden, en welke termijn uw cliënt daarvoor in gedachten heeft. Dit is voor iedereen een persoonlijke afweging.

Sparen kan gedaan worden op drie manieren:

1. In privé, box 3

Dit is een redelijk eenvoudige manier van sparen, omdat hiervoor alleen een bankrekening geopend hoeft te worden. Er kan ongelimiteerd gespaard worden, het vermogen wat boven de heffingsvrije grens in box 3 valt, is belast. Fiscaal vriendelijk is het dus niet wanneer de DGA van plan is een aardig kapitaal bij elkaar te sparen.

2. In privé, box 1

Dit is de fiscaal vriendelijkere manier van sparen, de fiscus spaart namelijk mee. Dit noemen wij lijfrente sparen. Van het netto vermogen wordt de premie voor de opbouw van een lijfrentekapitaal ingelegd. Tijdens de premiebetalende opbouwfase mogen de jaarpremies afgetrokken worden in de aangifte Inkomstenbelasting. Tijdens deze fase is het lijfrentekapitaal vrijgesteld van box 3 belasting, de vermogensrendementsbelasting.

Pas wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt zijn de uitkeringen belast. De spaarder heeft dan in veel gevallen de AOW-leeftijd al bereikt, op dat moment wordt de belastingdruk minder door het vervallen van de premies volksverzekeringen. Daarnaast wordt de belasting uitgesmeerd over de uitkeringsperiode, waardoor er gespreid belasting betaald wordt. De duur van de uitkeringen bepaalt de spaarder, onder voorwaarden, zelf. Kortom: een fiscaalvriendelijk product, waarbij de spaarder nog redelijk de touwtjes in eigen handen heeft. Nadeel is dat er niet onbeperkt premies ingelegd mogen worden.

3. In de BV, box 2

Deze oplossing geldt alleen voor de vermogenden onder de DGA’s. Wanneer er reeds een substantieel vermogen in box 3 bij elkaar gespaard is, dan kan het voordelig zijn om dit kapitaal over te hevelen naar de eigen BV van de DGA of kan er een zogenaamde Spaar BV opgericht worden. Binnen de BV stijgt het aandelenkapitaal en dit wordt volgestort met box 3 vermogen. Door de verplaatsing van het vermogen van box 3 naar box 2 zal niet het gehele saldo belast worden, maar alleen het rendement over dit saldo. Hierover wordt 19% vennootschapsbelasting geheven (25% bij winst boven € 200.000). Wanneer de BV vervolgens het resultaat als dividend uitkeert aan de aandeelhouder, moet er 25% inkomstenbelasting betaald worden in box 2.

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld:
Een BV heeft een vermogen van € 600.000 en maakt 2,5% rendement, de belaste winst is dan € 15.000. De vennootschapsbelasting bedraagt 19% over € 15.000 = € 2.850. Over het restant van € 12.150 wordt vervolgens 25% aanmerkelijk belangbelasting geheven, € 3.037. Het netto resultaat bedraagt € 9.113. Wanneer u deze € 600.000 inclusief € 15.000 rendement in box 3 gehouden zou hebben dan zou u hierover ca. € 9.494 vermogensrendementsbelasting betaald hebben. De DGA behaalt hier dus een voordeel van € 3.607.

Weet dat er ook nadelen kleven aan sparen in box 2. Er worden kosten gerekend voor het oprichten van een Spaar BV, daarnaast geldt er een jaarlijkse plicht om een jaarrekening en een aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Door de publicatieplicht van de jaarcijfers wordt het vermogen in de BV ook voor derden zichtbaar. Wanneer de marktrente stijgt dan wordt het voordeel wat behaalt wordt in box 2 minder voordelig. Kortom, er zijn voordelen te behalen met deze spaarvorm, echter het is de vraag of deze opwegen tegen de nadelen.

Wanneer de DGA kiest voor een van deze spaarvormen, wees er dan van bewust dat er dan nog niets geregeld is inzake het nabestaandenpensioen en het risico van arbeidsongeschiktheid. Indien nodig zal de DGA deze risico’s apart moeten afdekken.

Verzekerde pensioenregeling

Het is altijd al mogelijk geweest dat de DGA pensioen opbouwt in een verzekerde pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder. Binnen een pensioenregeling kan de DGA, binnen fiscale normen, bepalen hoeveel pensioen er opgebouwd wordt en welke risico’s er worden afgedekt. Denk hierbij aan het risico van overlijden en de premievoortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Het assortiment pensioenregelingen voor de DGA is tegenwoordig vooral gericht op het behalen van rendement op de ingelegde premies middels beleggen. Gezien de lage rentestand waar wij al geruime tijd mee te kampen hebben kan dit gunstig zijn. Het voordeel van een verzekerde pensioenregeling is dat het een stok achter de deur is voor wat betreft de premiebetaling, deze moet in termijnen afgedragen worden aan de pensioenuitvoerder.

Kortom, de DGA heeft momenteel wat afwegingen te maken met betrekking tot de pensioenopbouw. Er zijn nog voldoende mogelijkheden, de vraag is welke vorm(en) het beste bij uw cliënt past.

Judith Schwartz is mede-eigenaar van Fiduce Pensioenadviseurs. Fiduce Pensioenadviseurs is een gedreven en onafhankelijke pensioenspecialist op het vlak van pensioenadvies, pensioenbeheer en pensioenconsultancy. Kijk voor meer informatie op www.fiducepensioenadviseurs.nl.

Dit vindt u mogelijk ook interessant:


Het webinar pensioen in eigen beheer >>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post