THEMA

WAAROP TE LETTEN BIJ ADVISERING OVER LIJFRENTEN

Lijfrente: een levendig én complex thema

Het lijfrentedossier is niet alleen een actief en zeer levendig dossier, het is ook nog eens behoorlijk complex van aard. Weet u dat er diverse fiscale regimes voor lijfrenten bestaan? En dat de fiscale uitwerking verschillend kan zijn bij handelingen met de diverse lijfrentesoorten?

De klant op maat bedienen = uw kennis op peil houden

Als adviseur kunt u klanten hebben met veel lijfrentevragen, of juist een klant met slechts een enkele lijfrentevraag.

Hoe dit in uw situatie ook ligt, het is vanzelfsprekend belangrijk dat u uw klant(en) op maat bedient. Uw lijfrentekennis moet op peil zijn én blijven. De wettelijke bepalingen en beleidsregels op het terrein van lijfrenten zijn complex en veranderen vaak.

De afgelopen 18 jaar is er bijna elk jaar iets veranderd in het lijfrentedossier.

Vervelende gevolgen bij foute advisering

Bij het te geven advies wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen dat er iets fout gaat. Als dat namelijk wel gebeurt, kost dat niet alleen geld, maar ook veel tijd, inspanning en ergernis. Bovendien kan een fout de relatie tussen u en uw klant behoorlijk beïnvloeden.

3 voorbeeldvragen uit de praktijk

Welke vragen over lijfrente kunt u nu van uw klanten verwachten?

Hieronder enkele veelvoorkomende vraagstukken uit de dagelijkse lijfrentepraktijk:

 1. Ik wil mijn lijfrente uit het Brede Herwaarderingsregime afkopen en vraag me af wat ik dan met niet-afgetrokken premies kan doen.
 2. Ik wil de op mijn lijfrentebeleggingsrekening ingelegde bedragen aftrekken in mijn aangifte IB en wil weten wat mijn jaarruimte is.
 3. Ik wil weten wat ik met mijn lijfrentekapitaal kan doen als mijn lijfrente expireert  (een regelmatig terugkerend fenomeen).

7 actuele en onderbelichte onderwerpen binnen de lijfrente

Er zijn natuurlijk verschillende deelonderwerpen binnen het lijfrentedossier waarmee u uw klant verder kunt helpen in diens te maken keuzes over dit onderwerp.

De afgelopen jaren zijn er behoorlijk veel fiscale wijzigingen doorgevoerd in het  lijfrentedossier. Een aantal belangrijke en interessante wijzigingen die u in uw advisering mee kunt nemen zijn de volgende:

 1. Afkopen zonder revisierente
  Uw klant kan zijn nieuw regime lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden afkopen zonder dat hij revisierente is verschuldigd. Voor 2018 geldt dat een lijfrenteregime met een waarde van niet meer dan € 40.644 – ongetoetst – kan worden afgekocht zonder dat revisierente is verschuldigd. Uw klant mag dan nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt;
 2. Alleen IB en revisierente over afkoopsom
  Bij afkoop van een nieuw regime lijfrente is uw klant IB en revisierente verschuldigd over de afkoopsom en niet meer over het hogere bedrag van de betaalde lijfrentepremies;
 3. Lijfrente bij een bank
  Uw klant kan een lijfrenteproduct sluiten bij een professionele verzekeraar, een bancaire instelling, maar sinds 2017 ook bij een beleggingsonderneming;
 4. Niet aftrekbare premies bij uitkering
  Als de op een lijfrente betaalde premies niet aftrekbaar zijn binnen de wettelijke aftrekruimten, dan kan bij het tot uitkering komen nog maar in beperkte mate rekening worden gehouden met niet-afgetrokken premies (saldomethode).
 5. Niet meer geruisloos terugstorten
  Teveel op een lijfrente gestorte bedragen kunnen vanaf 1 januari 2018 niet meer geruisloos worden teruggestort. Er is dan sprake van afkoop, met alle gevolgen van dien.
 6. Tegenbewijsregeling revisierente
  Als uw klant zijn nieuw regime lijfrente afkoopt dan is hij onder meer revisierente verschuldigd. Als hij dat doet binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, dan kan hij gebruikmaken van de zogenoemde tegenbewijsregeling revisierente. Dan wordt de revisierente op manier berekend die voordeliger kan zijn voor uw klant.
 7. Minder jaarruimte
  De afgelopen jaren is de jaarruimte aanzienlijk versoberd. Daar waar in 2014 nog een maximale jaarruimte van dik € 25.000 kon worden geclaimd, is de jaarruimte voor 2018 nog ‘slechts’ € 12.362. Mede gelet op de beperkte saldomethode is het goed dit getalsmatig maximum bij uw advies in het achterhoofd te houden.

Wilt u uw klanten over lijfrenten goed adviseren, maar kent u alle details nog niet?


Lees het "Snel en to the point inzicht Lijfrenten" >>