BELASTINGADVIESOverdrachtsbelasting per 1 jan. 2021
Een overzicht en mogelijkheden

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel, waarin de verhoging en differentiatie van het tarief voor de overdrachtsbelasting is geregeld, aangenomen. Dat betekent dat de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari a.s. zoals ik eerder schreef een soort van grabbelton wordt. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn vragen gesteld en antwoorden gegeven waar je mogelijk je voordeel mee kunt doen.