THEMA

GERT VERSEPUT

"Door middel van de koppeling van de kennisbank FiscaalTotaal in de aangiftesoftware van Nextens, kunnen wij onze klanten meer toekomstgericht sturen. FiscaalTotaal heeft bijvoorbeeld mooie rekentools. Het is een kwestie van invullen en met de uitkomst kun je je klant al benaderen."