THEMA

GEEN HOGERE BELASTINGEN MAAR OOK GEEN VPB-VERLAGING

De begrotingsgesprekken voor 2021 gaan van start. Premier Rutte laat alvast weten dat bezuinigingen en hogere belastingen niet de middelen zijn om uit de crisis te komen. De premier noemt het niet verstandig om daarmee de diepe economische crisis te lijf te gaan. Dit zei hij vrijdag na de eerste ministerraad sinds het zomerreces.

Begrotingsgesprekken

Over een maand verschijnt de laatste begroting van Rutte III op Prinsjesdag. Daarna volgen er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in maart. Rutte reageerde op de slechte economische cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek naar buiten bracht. De coronacrisis heeft in het tweede kwartaal voor een daling van 8,5 procent gezorgd. Daarbij gingen 322.000 banen verloren, schrijft NRC.

Het Centraal Planbureau publiceerde gisteren nieuwe prognoses voor de rest van dit jaar en 2021. Deze ramingen zullen aan de basis liggen van de begrotingsgesprekken van het kabinet. Rutte gaf met zijn stelling al een voorproefje op de besprekingen. Zo zal het kabinet juist met extra uitgaven komen op zo de economische klap zo zacht mogelijk te maken.

Verlaging winstbelasting

Wel gaan er geruchten rond in Den Haag dat de beloofde verlaging van de winstbelasting mogelijk zal verdwijnen. Die verlaging zou €2,4 miljard aan lastenverlichting gaan opleveren. De linkse oppositie reserveerde dit al snel voor onder meer de zorg en de woningmarkt. De opbrengst is dankzij de crisis inmiddels flink afgenomen. Minister Hoekstra van Financiën zit daardoor met een tegenvaller van €14 miljard ten opzichte van de miljoenennota 2020.

De winstbelasting is een van de knoppen waar het kabinet aan zal draaien met het oog op de stimuleringsmaatregelen. Het investeringsfonds van €60 tot €90 miljard hoort daar ook bij. Net als de hervorming van de arbeidsmarkt waar de commissie-Borstlap over heeft geadviseerd. Het kabinet moet volgens het Centraal Planbureau immers rekening houden met een krimp van 5,1% dit jaar.

Ramingen CPB

Het begrotingstekort loopt op naar 7,1% van het bruto binnenlands product. De schuld loopt op naar 60% van het bbp van de 49% van vorig jaar. Nog steeds ruim binnen de pijngrens van minister Hoekstra die vrijdag nog maar eens herhaalde nog steeds diepe zakken te hebben. Het centraal Planbureau is dan ook relatief optimistisch voor 2021. Een economisch herstel van 3% en een koopkracht die gelijk blijft zo blijkt uit de ramingen.

Maar wanneer een nieuwe corona-golf zorgt voor een tweede lockdown ziet alles er anders uit. In dat scenario ziet het planbureau de groei niet herstellen. Dat zou ook in 2021 een krimp betekenen met sterk oplopende tekorten en schuld. Dat is niet alleen wat betreft volksgezondheid maar ook financieel-economisch een nachtmerriescenario.

Steunpakket

Vooralsnog zijn de voorspellingen een stuk geruststellender en zullen de bestaande begrotingskaders voor de reguliere inkomsten en uitgaven grotendeels van kracht blijven. De lening van €100 miljard die de staat dit jaar heeft afgesloten kan uitgesmeerd over vijftien à twintig jaar worden terugbetaald.

De uitgaven voor de corona-steun zorgen wel voor onzekerheid. Deze uitgaven zijn niet meegenomen in de ramingen van het CPB. Maar Rutte en Hoekstra hebben al aangekondigd dat de steun ook na 1 oktober zal worden voortgezet. Wellicht nog gerichter en specifieker dan zijn voorgangers, aldus het FD.

Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?