THEMA

HET KOFFERTJE VAN… JOHAN CONIJN

Wat verwacht je dat er in het koffertje komt?

‘Prinsjesdag wordt beïnvloed door de kabinetsformatie. Ik verwacht daarom ook niet dat er zware zaken in het koffertje worden opgenomen. Het wordt allemaal doorgeschoven naar het volgende koffertje. Er komt volgend jaar een evaluatie van de Woningwet. Die vermelding zal wel opgenomen worden in het koffertje en ik denk dat ze voor verdere maatregelen dus op de evaluatie wachten.

Ik verwacht wel veel duurzaamheidsmaatregelen en wat mij betreft is het ook een hoge prioriteit. We lopen in Nederland achter als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Het beleid van minister Blok (Wonen) is niet goed uit de verf gekomen, waardoor we een achterstand hebben opgelopen. De prioriteit van dat beleidsdossier is alleen maar toegenomen. Ik verwacht hier dan ook wettelijke maatregelen op.

Er is ook een verhitte discussie gaande over de verhuurderheffing. Ik denk dat de verhuurderheffing, nog meer dan nu het geval is, gebruikt gaat worden om investeringen van corporaties verder te stimuleren en dus verhoogd zal worden. Feitelijk is het een sigaar uit eigen doos.

Een ander belangrijk thema is de nieuwbouw. We hebben een tekort aan woningen waardoor de huizenprijzen enorm stijgen. Ik denk dat daarvoor ook maatregelen geformuleerd zijn om de nieuwbouwmarkt verder te stimuleren.

Wat betreft de woningmarkt inclusief het fiscale beleid hoop ik dat er vervolgstappen worden gezet om de fiscale bevoordeling te verminderen. Dan heb ik het over de aftrekbaarheid van de rente. Er is echt bluswater nodig tegen de oververhitting op de woningmarkt.

Over de laatste twee punten weet ik niet zeker of ze in het koffertje komen. Ik zou ook niet verrast zijn als het niet zo was. Het is zelfs niet zeker of er weer een minister of staatssecretaris Wonen komt. Maar het lijkt mij wel noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen.’

Als jij het voor het zeggen had… wat zou je dan in het koffertje stoppen?

‘In ieder geval de bovenstaande punten. Maar ik heb ook een hele grote wens om de woningmarkt weer betaalbaar te maken. 18% van de huurders heeft een “betaalrisico”, zoals dat in het jargon heet. Dat wil zeggen dat het inkomen onvoldoende is om de meest noodzakelijke uitgaven plus de huur te kunnen betalen. Ik vind dat een heel groot maatschappelijk probleem en ik hoop dat er maatregelen komen om dat probleem te verlichten. Helemaal oplossen zal niet gaan en zeker niet alleen via de woningmarkt. Maar je kunt kijken naar de huurtoeslag, vooral voor de allerlaagste inkomens. De huurtoeslag is zo geregeld dat iedereen, hoe laag je inkomen ook is, een bepaald basisbedrag betaalt. Dat basisbedrag zou je kunnen verlagen. Het blijft symptoombestrijding, maar daarmee geef je als kabinet wel een signaal af dat je het probleem serieus neemt. Maar ik vrees dat het koffertje op dit punt leeg zal zijn. De afgelopen jaren heeft het al niet hoog op de agenda gestaan en de vier partijen die nu onderhandelen, hadden er niet veel over gezegd in hun verkiezingsprogramma.’

Welke bestaande regelingen moeten in het koffertje op de schop worden genomen?

‘Op de schop nemen suggereert dat het radicaal anders moet, dat hoeft dan weer niet, maar op het gebied van het fiscale beleid mag het tempo wel omhoog. Dit is ook het uitgelezen moment daarvoor. De hoogste inkomens kunnen dit jaar tegen 50% rente aftrekken en dat wordt ieder jaar met een half procentpunt verlaagd naar uiteindelijk 38%. Die afbouw kan versneld worden.’

Wat zou je uit het koffertje halen?

‘Ik zou het niet weten. Misschien als het koffertje open gaat dat ik ergens bij denk: wat stom, dat zou ik eruit halen. Maar daar heb ik nu nog geen beeld van.’

In welke coalitievorm zouden deze wensen het meest waarschijnlijk zijn?

‘Mijn voorkeur zou uitgaan naar een kabinet met de kern PvdA, D66 en VVD. Deze partijen deinzen er niet voor terug om hervormingen door te voeren. Daarnaast houden ze de consequenties voor het inkomen van mensen in de gaten.’

Webinar Prinsjesdag

Wat uiteindelijk van al deze verwachtingen daadwerkelijk in het koffertje is beland en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn, bespreekt mr. Sylvester Schenk meteen de dag na Prinsjesdag op woensdag 20 september, in het gratis Nextens webinar. Meld u nu aan >>