THEMA

HET KOFFERTJE VAN… SYLVESTER SCHENK

Wat verwacht je dat er in het koffertje komt?

‘Het zal dit jaar niet zo heel spannend zijn en wel om twee redenen. Ten eerste: de begroting komt van een demissionair kabinet en zij zijn terughoudend met het indienen van een nieuw beleid. Ten tweede: de huidige onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijken me geen partijen die hetzelfde denken over het belastingstelsel. Ik zie daar dan ook geen grote fiscale wijzigingen uit komen. Misschien dat er een accent wordt verlegd of een enkel gaatje wordt gedicht, maar dat zijn niet de grote principiële hervormingen.

Formele bepalingen

Van twee onderdelen weten we redelijk zeker dat die in het koffertje komen, doordat staatssecretaris Wiebes van Financiën ze heeft aangekondigd: de inkeerregeling voor zwartspaarders wordt afgeschaft en er komt een vergrote aansprakelijkheid voor bepaalde belastingplichtigen, voornamelijk voor erfgenamen.

Naming and shaming

Verder verwacht ik dat er een grote aansprakelijkheid voor adviseurs in zal zitten. Dit zit nog in de consulterende fase, maar het komt er wel aan. Adviseurs zullen harder en vaker worden aangepakt. “Naming and shaming”. Als je als adviseur tegen een vergrijpboete bent aangelopen, zal je naam openbaar worden gemaakt. De schandpaalmethode, zeg maar.

Omzetbelasting

Daarnaast zijn er tekenen dat er wijzigingen aankomen met betrekking tot de omzetbelasting. Een poos geleden heeft de Hoge Raad gezegd dat tandpasta met fluoride en zonnebrandcrème met voldoende UV-filters geneesmiddelen kunnen zijn. Volgens de rechter zijn dat producten die beogen pijn te voorkomen en valt daarom onder de geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn niet onderworpen aan het algemene tarief van 21%, maar vallen onder het verlaagde tarief van 6%. Dat willen ze niet bij het ministerie van Financiën, daarom verwacht ik dat ze de wet zullen wijzigingen zodat de crèmepjes en pasta’s weer terug onder het algemene tarief vallen. Er loopt inmiddels een consultatieronde.

Een ander punt binnen de omzetbelasting is de landbouwregeling; die willen ze gaan afschaffen. De landbouwregeling bezorgt boeren en tuinders een aparte positie. Zij kunnen er namelijk voor kiezen of ze meedoen met de omzetbelasting of niet. Daar gaat men een einde aan maken.

Over dit laatste punt twijfel ik of het er in komt, maar het zou me niet verbazen als het zou gebeuren: de herzieningsregeling voor kostbare diensten. Als je wisselt van btw-regime, dus je zat eerst in de btw en daarna niet meer, of andersom, dan vindt er een tijdsevenredige rekening plaats van de eerder betaalde of nog niet betaalde btw. Dat betreft alleen zaken; een huis, auto, computer, etc. Maar voor kostbare diensten geldt dit niet. Ik verwacht dat de kostbare diensten nu ook het regime van producten gaat volgen.

IB en Vpb

Binnen de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting verwacht ik geen ingrijpende wijzigingen. Maar je weet natuurlijk nooit.’

Als jij het voor het zeggen had… wat zou je dan in het koffertje stoppen?

Inkomensafhankelijke heffingskortingen

‘Binnen het RB zijn we het er unaniem over eens dat we de inkomensafhankelijke heffingskortingen graag zien verdwijnen. Dat maakt het leven onnodig ingewikkeld. Door die inkomensafhankelijke heffingskortingen kan het zijn dat als je maar een beetje meer gaat verdienen, je er per saldo toch op achteruit gaat. Als je zoiets wilt, verhoog dan gewoon de tarieven. Dan speel je dit spelletje tenminste met open vizier. De huidige manier is een niet-transparante methode om meer belastingopbrengsten binnen te krijgen.

Wet DBA

Wij pleiten natuurlijk ook voor een fatsoenlijke regeling voor de zzp’er, waarbij alle betrokken voldoende zekerheid wordt geboden over hun fiscale handelen en wat ook nog eens praktisch uitvoerbaar is. De Wet DBA is dat niet, dat is in de praktijk ook wel gebleken. En de wetgever vindt dat zelf ook, want de handhaving is weer uitgesteld. De term zzp’er zou eerst geduid en gekwalificeerd moeten worden, want dé zzp’er bestaat fiscaal gezien niet. Is hij ondernemer of een resultaatgenieter, is hij in feite toch een werknemer of is het een hobby-er? Ik zou er echt voor pleiten dat het grote verschil in fiscale behandeling tussen ondernemers en werknemers verkleind gaat worden.

Eigen woning

Wat ik verder nog graag verbeterd zou willen zien is de fiscale behandeling van de eigen woning. Dat begint nu wel de grenzen van het menselijk bevattingsvermogen te benaderen. Het is een te ingewikkelde regeling die ook nog eens iedereen raakt. En niet iedereen heeft fiscaliteit als hobby. Daarom pleit ik voor een simpele en eenvoudige regeling. Daarin moet ook de Wet Hillen worden aangepast. Hillen kan het niet gewild hebben dat door zijn regeling mensen ineens moeten bijbetalen.

Pensioen

Tot slot heb ik nog een wens met betrekking tot de pensioenen. Op dit moment zijn er twee regimes voor de oude dag: de pensioenregeling en lijfrenteregeling. Het zou plezierig zijn als die twee aparte regelingen samengevoegd kunnen worden. De voorgestelde maatregelen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om kleine pensioenen die anders zouden zijn afgekocht samen te kunnen voegen, juich ik verder toe.’

Welke bestaande regelingen moeten in het koffertje op de schop worden genomen?

‘Alles wat we net besproken hebben; eigenwoningregeling, regeling voor zzp’ers en werknemers en de inkomensafhankelijke heffingskortingen er uit. Maar daarnaast moet ook box 3 op de schop. De veronderstelde rendementen zijn niet reëel meer, ze zijn de laatste tien jaar eigenlijk nooit reëel geweest. Het wordt alleen maar in stand gehouden omdat de regering de opbrengst niet kan missen.

Een ander pijnpunt is de regeling rondom de belastingrente. De behandeling is dusdanig uit zijn verband getrokken, dat de Belastingdienst oneindig veel gunstiger wordt behandeld dan de belastingplichtige, dat is niet meer recht te praten. Zelfs Wiebes heeft gezegd dat hij zich kan voorstellen dat men dit niet eerlijk vindt. Nou, als Wiebes zoiets zegt, dan is er echt wel iets aan de hand.’

Wat zou je uit het koffertje halen?

‘De Wet DBA. Verder niets, alle onderwerpen hebben budgettaire betekenis, wat betekent dat als je er iets uithaalt, er iets anders in de plaats in moet om geld op te halen. Daarnaast komen er toch geen grote veranderingen met een demissionair kabinet. Het is wel zonde, hierdoor is er momenteel sprake van stilstand in Nederland. Terwijl ons land juist de behoefte heeft aan een fatsoenlijk, volwaardig functionerend kabinet die wel de fiscale maatregelen durft te nemen.’

In welke coalitievorm zouden deze wensen het meest waarschijnlijk zijn?

‘Het RB doet geen politieke uitspraken.’

Webinar Prinsjesdag

Wat uiteindelijk van al deze verwachtingen daadwerkelijk in het koffertje is beland en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn, bespreekt mr. Sylvester Schenk meteen de dag na Prinsjesdag op woensdag 20 september, in het gratis Nextens webinar. Meld u nu aan >>