THEMA

KENNISDOCUMENT: BELASTINGPLAN 2020

Op 17 september 2019 was het Prinsjesdag. Dit is natuurlijk de dag van de Miljoenennota, de Troonrede en de Rijksbegroting, maar het is ook de dag dat het Belastingplan aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In het Belastingplan 2020 staan de belastingmaatregelen die het kabinet heeft opgesteld voor de komende jaren.

In dit kennisdocument over het Belastingplan worden onderwerpen behandeld uit het Belastingplan 2020.

Download kennisdocument

In dit kennisdocument worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Ontwikkelingen in de loonbelasting
    Denk aan toelichting van de verruiming van de wkr, jaarlijks indexeren van onbelaste vrijwilligersvergoeding en de aanpassing van de definitie vaste inrichting en vaste vertegenwoordiging.
  • Ontwikkelingen in de btw
    Ten aanzien van de btw hebben we het over de introductie van een verlaagd btw-tarief op elektronische uitgaven. Ook belichten we de vereenvoudiging voor call-off-voorraden en gaan we in op de uniforme regels voor het toerekenen van vervoer in internationale transacties. Daarnaast wordt het beschikken over een geldig btw-nummer van de afnemer bij toepassing van het nultarief verplicht gesteld. En tot slot zijn er nieuwe regels voor bewijsvoering van het vervoer bij intracommunautaire transacties.
  • Ontwikkelingen in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting
    In dit onderdeel gaan we in op 23 wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen in de hypotheekrenteaftrek, de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel en de veranderingen in de liquidatie- en stakingsverliesregeling.

Meer weten over het Belastingplan 2020?


De wijzigingen en de consequenties zijn door diverse experts besproken tijdens Studio Nextens.

Bekijk hier de talkshow terug >>
Share this post