Almanakken

Uw vertrouwde uitgaven

De Almanakken van Nextens

Naast de papieren almanakken ontvangt u toegang tot de online versie van de almanak op FiscaalTotaal met actuele updates en eerdere jaargangen.


IB Almanak

De IB Almanak is al jaren de meest vertrouwde uitgave voor de (belasting)adviseur en ondernemer. De Almanak geeft houvast aan de professionele gebruiker die op voordelige en verantwoorde wijze aangiften voor cliënten of de eigen onderneming wil verzorgen.

Het is een actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting, premieheffing én extra informatie over de elektronische winstaangifte. Een uitgebreid naslagwerk met duidelijke en heldere praktijkvoorbeelden. De IB Almanak is hiermee een onmisbaar naslagwerk voor de professional.

De IB Almanak behandelt specifiek de relaties tussen de (belasting)adviseur en de fiscus en tussen de (belasting) adviseur en zijn cliënt.

Lees meer >>>


VPB Almanak

Uitgebreid met DEEL 2.
Nextens VPB Almanak is de ideale handleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting en een uitgelezen praktijkgids voor vennootschapsdirecteuren, belastingadviseurs, advocaten, aandeelhouders en notarissen. De VPB Almanak biedt een veelheid aan praktijktips m.b.t. vennootschapsbelasting dat resulteert in o.a. belastingbesparing.

In de editie 2019 vinden de fiscale ontwikkelingen van het afgelopen jaar hun weerslag. Alle wijzigingen per 1 januari 2019 worden ook al weergegeven. In VPB Almanak is ook alles te vinden wat u moet weten over het opleggen en de invordering van de belastingaanslagen en de middelen die de belastingplichtige ten diensten staan om zijn recht te halen. Verder worden belangrijke praktische hoofdpunten van het ondernemingsrecht besproken.

Lees meer >>>


BTW Almanak

Een compleet en handig naslagwerk over de btw is voor iedere ondernemer (klein en groot) én zijn adviseur absoluut noodzakelijk. Onvoldoende aandacht voor de btw kan de ondernemer veel geld kosten. De Nextens BTW Almanak is onmisbaar bij het nemen van bedrijfsbeslissingen en bij het opstellen van een correcte btw-aangifte.

Met de BTW Almanak kunnen de ondernemer en zijn adviseur op ten minste gelijk niveau over de btw-heffing in zijn specifieke situatie praten met de belastinginspecteur. Alle relevante regelingen worden behandeld, tot en met verwante onderwerpen als controle, administratieve boetes, heffingsrente, bezwaar en beroep en invordering. Tarieven (ook van voorgaande jaren), vrijstellingen, laatste nieuws, belangrijke adressen in Nederland en de andere landen van de Europese Unie en een uitgebreid register completeren de BTW Almanak.

Lees meer >>>


Loon Almanak

De Nextens Loon Almanak is een onmisbaar handboek met praktijkgerichte fiscale informatie, regelgeving en rechtspraak omtrent loon. Het geeft een compleet en actueel overzicht van alle regels (bestaande en nieuwe) voor de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet inclusief veel rekenvoorbeelden.

Met de Loon Almanak kunt u een goede loonadministratie voeren en foutloos uw aangifte loonheffingen doen. De Loon Almanak helpt ook om met werknemers fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden af te afspreken.

Lees meer >>>


Schenken en Erven Almanak

Let op: de Schenken en Erven Almanak is alleen verkrijgbaar als online editie

In de Nextens Schenken en Erven Almanak wordt beschreven hoe men ervoor kan zorgen dat nabestaanden zo min mogelijk fiscale problemen ondervinden en welke mogelijkheden er zijn om te vermijden dat ze meer erf- en schenkbelasting betalen dan strikt noodzakelijk is. Dankzij de heldere structuur is de almanak een praktisch handboek voor iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de verschillende aspecten van schenken en erven. De vele details maken de almanak bovendien tot een handig naslagwerk voor fiscalisten en juristen.

Deze almanak is niet alleen toe te passen bij schenk- en erfkwesties. De Schenken en Erven Almanak behandelt het onderwerp Taxplanning en de gevolgen van huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen voor uw vermogen.

Lees meer >>>


Sociale Verzekeringen Almanak

Let op: de Sociale verzekeringen Almanak is alleen verkrijgbaar als online editie

De Nextens Sociale Verzekeringen Almanak is een gebruiksvriendelijke handleiding op het gebied van de (brede) sociale zekerheid. Het is een zeer betrouwbare bron om u als professional te informeren over alle ontwikkelingen in wetgeving, uitvoering en rechtspraak binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. De informatie wordt, gerangschikt naar wettelijke regeling, op heldere wijze belicht, zodat de doolhof van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid overzichtelijk wordt. Met voorbeelden van aanvraagformulieren, modellen en schema’s en verwijzingen naar adressen voor nadere informatie.

De Sociale Verzekeringen Almanak informeert de gebruiker o.a. over (publieke en private) inkomensvoorzieningen, premieheffing, loonadministratie, ouderdomspensioen, kinderbijslag en studiefinanciering. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving rond werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, zorg, arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, evenals arbeidsrechtelijke ontwikkelingen worden behandeld.

Lees meer >>>


Pensioen Almanak

Let op: de Nextens Pensioen Almanak is alleen verkrijgbaar als online editie en worden vanaf dit jaar niet meer uitgebracht!

 

De Pensioen Almanak is dé Almanak voor de zakelijke dienstverlener. Dit heldere en gebruiksvriendelijke handboek is geschreven door topspecialisten uit de Nederlandse pensioenwereld en behandelt o.a. alle pensioenrechtelijke (deel A), civielrechtelijke (in deel B) en fiscale aspecten van pensioen. De gehele pensioenproblematiek wordt belicht vanuit de positie van de adviseur.

Deel D (derde pijler pensioen) van de Pensioen Almanak gaat in op de zowel civielrechtelijke als fiscale aspecten van de overeenkomst van levensverzekering (kapitaalverzekeringen, lijfrenten en stamrechten). Deel E behandelt de waarderingsvraagstukken in de winstsfeer. Dit onderdeel is uniek, zeer gebruiksvriendelijk en uitermate geschikt voor accountants en belastingadviseurs en diegenen die gesprekspartner willen zijn van de accountant en de belastingadviseur. Tot slot gaat deel F in op enkele praktijkvraagstukken zoals het beoordelen en vergelijken van (pensioen) verzekeringsoffertes.

Lees meer >>>


Bezwaar en Beroep Almanak

(Voorheen: Formeel Belastingrecht Almanak)
Let op: de Bezwaar en Beroep Almanak is alleen beschikbaar als online editie en worden vanaf dit jaar niet meer uitgebracht!

Rechtsbescherming kan niet zonder kennis.
Snelle toegang tot het formeel belastingrecht is niet alleen voor de belastingplichtige en diens adviseur van groot belang. Een onterechte aanslag is ergerlijk maar kan ook leiden tot aansprakelijkheidsprocedures. Weten wat uw plichten en rechten zijn is dus noodzakelijk.

De Beroep en Bezwaar Almanak geeft de fiscale professional toegang tot deze kennis. Het formeel en het internationale belastingrecht raakt alle belastingen en wordt elk jaar belangrijker. Naast de beslissingen van de Hoge Raad neemt ook de invloed van de fundamentele internationale rechtspraak betreffende het belastingrecht van jaar tot jaar toe.

Lees meer >>>

Loran GailliaertAlmanakken