Loon Programma

Actueel en betrouwbaar

Loon Programma 2020

Het Loon Programma bevat onder andere:

  • Elektronische verzending van maand-, vierweken-, halfjaar- en jaaraangiften via Elektronische Communicatie Module (ECM)
  • Loonberekening volgens alle tabellen
  • Specificeert af te dragen premies en werkgeverslasten
  • Pro forma berekeningen inclusief werkgeverslasten
  • Loonstaten en verzamelloonstaten
  • Elektronisch indienen van pensioen aangifte naar Syntrus Achmea
  • Koppeling met FiscaalTotaal voor achtergrond informatie.

Nancy van BemmelLoon Programma