Alle aangiften Inkomstenbelasting en Premieheffing

Met Nextens verzorgt u:

  • alle aangiften IB, dus zowel voor de particulier als voor de ondernemer
  • voor de binnenlandse én buitenlandse belastingplichtige - te weten P-, W-, C-, M- én F-biljetten
  • voor alle jaren die in Nextens compleet aanwezig zijn (vanaf 2013).

Elektronische verzending zit standaard in Nextens (en is dus geen aparte module). Het enige dat u nodig heeft is een eigen PKI-overheidcertificaat.
Vooraf controleert het programma op verzendbaarheid, met een uitgebreid systeem van waarschuwingen met hyperlinks naar de betreffende pagina.
Bij fiscale jaarpartners maakt u gebruik van handmatige en/of automatische optimalisatie. Deeljaarpartners kunnen kiezen voor jaarpartnerschap en effecten doorrekenen.

Buitenlandse aangiften zeer uitgebreid in te vullen (automatische berekening kwalificeren, pro-rata regeling, enz.) én elektronisch te verzenden.

Inclusief:

  • particuliere vermogensvergelijking (ideaal voor controle)
  • berekening compensatieregeling
  • converteren van gegevens uit voorgaand jaar.