Aangiften vennootschapsbelasting

Met Nextens verzorgt u de aangifte vennootschapsbelasting voor rechtspersonen, zowel voor enkelvoudige vennootschappen als fiscale eenheden, met alle benodigde berekeningen en te verzenden bijlagen. Zo kan bijvoorbeeld de daadwerkelijk verschuldigde belasting automatisch in het vermogen worden doorgerekend.

Elektronische verzending zit standaard in Nextens (geen aparte module!). Het enige dat u nodig heeft is een eigen PKI-overheidcertificaat. Aangiften worden vooraf op verzendbaarheid gecontroleerd! Met een uitgebreid systeem van waarschuwingen met hyperlinks naar de betreffende pagina. Ook worden aansluitingen tussen bijlagen (deelnemingen en aandeelhouders) en jaarstukken gecontroleerd, maar niet afgedwongen.

Inclusief de mogelijkheid om commerciële cijfers én fiscale op- en afwaarderingen in te vullen, gedetailleerde rubrieksplitsing én de koppeling met administratieve software voor het automatisch vullen van jaarstukken.

Nog ergens hulp bij nodig?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier