Automatische deadlinecontroles

Als u BTW-aangiften gaat maken, wordt automatisch de werkvoorraad voor het hele jaar ingevuld. Onder de tab Werkzaamheden kunt u een overzicht tonen van de gemaakte en nog in te leveren BTW-aangiften, door uzelf of door het hele kantoor. Met deze optie ziet u in één oogopslag welke aangiften (maand én kwartaal) u deze maand nog moet doen.

Daarbij wordt bij elk nieuw jaar rekening gehouden met de laatst gemaakte aangifte van het vorig jaar. Uiteraard kunt u (ook in de loop van het jaar) wisselen tussen de maand- of kwartaalaangifte. Het werkschema wordt dan automatisch bijgewerkt.

BTW-aangiften moeten verplicht worden ingediend, ook als er in een maand geen omzet is. Van de cummulatieve jaartotalen kunt u een afdruk maken.

Nog ergens hulp bij nodig?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier