Deponering van KvK jaarstukken voor Klein en Micro

Vanaf boekjaar 2016 is het wettelijk verplicht om publicatiestukken voor de bedrijfsklassen micro en klein elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is niet meer toegestaan om via e-mail of de post een deponering te doen. Vanaf Nextens Vpb 2015 bieden we de mogelijkheid om deponeringen voor de bedrijfsklassen Klein en Micro (98% van de bedrijven in Nederland valt in deze categorieën) te doen, gebruikmakend van (fiscale of commerciële) gegevens die al zijn ingevuld voor de Vpb aangifte. Bij een fiscale eenheid kunt u (vanaf boekjaar 2016) ook deponeringen doen voor de dochters in de fiscale eenheid.