Uitgebreide ondersteuning workflow, taken en verantwoordelijkheden

Nextens biedt uitgebreide workflowondersteuning via:

  • Onderverdeling van stappen in het aangifteproces en toekenning aan medewerkers
  • Koppeling van klanten aan medewerkers
  • Exclusief toewijzen van taken aan medewerkers
    Deze inrichting is optioneel, u kunt ook kiezen voor het overslaan van stappen, vrije toedeling van rechten en rollen.
  • Audittrail (wie heeft wat gedaan)
  • Zelf inrichten van werkzaamheden en deadlines
  • Uitgebreide filtering op lijsten en export naar Excel
  • Synchronisatiemogelijkheden met verschillende CRM-systemen (zie welke Koppelingen beschikbaar zijn)

Nog ergens hulp bij nodig?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier