Elektronisch insturen van Suppleties

Nextens ondersteunt verschillende mogelijkheden om suppleties op de BTW aangiften in te sturen. Een suppletie van gering belang (minder dan € 1.000) mag u meesturen met een volgende periode. U vult de suppletiegegevens dan gesplitst in, bij verzending worden deze dan samengevoegd (omdat alleen deze vorm door het model van de Belastingdienst wordt ondersteund).

Een netter alternatief is het verzenden van een aparte suppletie. Dit kan in Nextens met een invulbaar PDF, maar ook elektronisch. Vanaf 2018 vervalt de mogelijkheid om op invulbaar PDF in te sturen, maar is elektronische verzending (voor alle jaren) verplicht.

In Nextens is het mogelijk om vanaf aangiftejaar 2016 suppleties digitaal in te dienen.

Nog ergens hulp bij nodig?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier