THEMA

FAQ: KAN IK BIJ FISCAAL PARTNERSCHAP OOK ÉÉN VAN DE AANGIFTEN VERSTUREN?

Redenen

Soms is een aangifte al ingestuurd door de klant zelf, soms willen partners niets met elkaar te maken hebben door bijvoorbeeld een scheiding en soms gaat het om een buitenlandse belastingplichtige. Dit soort redenen kunnen er voor zorgen dat het wenselijk is als er maar één aangifte ingezonden kan worden bij fiscale partners. Maar kan dat ook in Nextens?

Aangifte partner niet inzenden

Uiteraard is het mogelijk om bij fiscale partners in de IB de aangifte van één van beiden niet te verzenden. Hiervoor kunt u bij het afronden van de controle in het dialoogvenster waar u de verzendwijze kunt opgeven. Standaard staat deze op Digitaal (Digipoort). Met het drop down menu kunt u een andere verzendwijze selecteren, bijvoorbeeld Niet verzenden (Geen aangifte doen). Nextens bevat wel een groot aantal controles op fiscale correctheid waaraan bij fiscale partners moet worden voldaan, ook als de aangifte niet wordt verzonden. Zo is het BSN van de partner praktisch altijd nodig in verzending van de aangifte van de aangever, dus moet dit een correct BSN zijn.

Niet allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Op de site van de Belastingdienst wordt uitgelegd wanneer de partners niet als fiscale partners worden gezien en dus niet allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn:

Voorbeeld

U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Uw partner werkt in Duitsland en heeft een inkomen van € 30.000. Samen met uw partner hebt u een eigen woning in Duitsland. Het bedrag van de aftrek voor uw eigen woning is € 10.000. U woont in een EU-land. Over 90% of meer van uw inkomen betaalt u in Nederland belasting. U bent daarom een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw partner heeft alleen inkomen waarover hij in Duitsland belasting betaalt. De Belastingdienst merkt uw partner niet aan als uw fiscale partner. U en uw partner betalen namelijk over minder dan 90% van het gezamenlijk inkomen in Nederland belasting. Dit betekent dat u alleen uw eigen deel van de aftrek voor uw eigen woning in uw aangifte mag aftrekken. Het deel van uw partner mag u niet aftrekken. In dit voorbeeld mag u dus € 5.000 aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.

Niet verzenden in Nextens

Bij een C-aangifte van iemand die dus niet in aanmerking komt voor de bijzondere regelingen voor buitenlandse belastingplichtige (dat wil zeggen de drie laatste vragen van het scherm Persoon/Buitenlandse situatie met nee zijn beantwoordt), blijft de partner buiten verzending. Voor de aangifte van de aangever is het dan niet nodig dat de partner een BSN heeft. Om verzending van de aangifte van de aangever mogelijk te maken is het genoeg om bij de aangifte van de partner (die uiteraard niet kan worden verzonden) te kiezen voor Niet verzenden.

Aangifte ingestuurd door de klant

Het kan ook voorkomen dat de aangifte van de partner niet verzendt omdat het door een ander al is gebeurd. Als u een aangifte verzendt, of als de aangifte verzonden is via een derde partij, wordt de verzenddatum van de aangifte bijgewerkt in de aangiftelijst. Op dat moment wordt voor een aangifte die in de uitstelregeling is opgenomen ook de verzenddatum opgenomen in de uitstellijst. Dit gebeurt één keer. Als de aangifte opnieuw wordt verzonden geldt voor de uitstelregeling de eerste verzenddatum. In de uitstellijst wordt die dan ook niet aangepast. Als een klant zelf heeft ingestuurd, en u de aangifte wel in de uitstelregeling hebt opgenomen, kunt u de verzenddatum voor de uitstelregeling handmatig aanpassen in de uitstellijst: Ga naar de klantenlijst, kies uitstel (en het juiste jaar), selecteer de klant en kies bij Acties voor Uitstel status wijzigen. Vervolgens voert u in het volgende dialoogvenster bij Aangifte verzonden handmatig de verzenddatum in zodat uw inleverschema wordt bijgewerkt.

Handleidingen

De aangifte van de partner niet verzenden wordt ook uitgelegd in de handleiding Werken met Nextens, pagina 134.