THEMA

FAQ: HOE KAN IK IN NEXTENS EEN KREDIETRAPPORTAGE DEPONEREN BIJ DE BANK?

Kredietrapportage in SBR Direct

Per 1 januari 2017 stellen ABN AMRO, ING en Rabobank SBR verplicht als aanleverstandaard voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun intermediairs. Nextens heeft al enkele jaren een koppeling vanuit onze IB-aangiften met SBR Direct om kredietrapportages te versturen. Daarom is het met Nextens zowel online als met de desktopsoftware mogelijk om de verzendbestanden van uw aangiften op te slaan en te gebruiken in SBR Direct voor kredietrapportages.

Voor kleine ondernemingen

SBR Direct staat open voor kleine ondernemingen conform de definities van het burgerlijk wetboek. De onderneming kan de financiële gegevens aanleveren via SBR Direct als gedurende twee opeenvolgende boekjaren, aan twee van de drie onderstaande voorwaarden voldoet:
 • Het balanstotaal van uw onderneming is kleiner dan € 4,4 miljoen.
 • De netto-omzet van uw onderneming is lager dan € 8,8 miljoen.
 • Het gemiddelde aantal medewerkers is minder dan 50.

Twee manieren voor het aanleveren

Als intermediair kunt u op twee manieren SBR gebruiken voor het digitaal aanleveren van cijfers aan de banken. Voor beide manieren moet u beschikken over een PKI certificaat.
 • U verstuurt de kredietrapportages van uw klanten vanuit uw softwarepakket via de machine-to-machine (M2M) methode. Op SBRBanken.nl leest u hoe u hiermee aan de slag kunt, Nextens ondersteunt deze optie niet.
 • U helpt uw klanten bij het invoeren van bedrijfsgegevens. Vraag de onderneming om u toegang te verlenen tot SBR Direct. Deze laatste mogelijkheid leggen we hieronder nader uit.

Registratie voor de ondernemer

De ondernemer moet zich registreren in SBR Direct. Na het registreren, kan de ondernemer kiezen of hij het opstellen van de kredietrapportage zelf doet of dat hij het overdraagt aan zijn intermediair. Kiest hij er voor om het over te dragen, dan vraagt de bank een verklaring van de intermediair waarmee het opstellen van de kredietrapportage wordt overgedragen. De intermediair ontvangt het verzoek per mail. Als de intermediair het verzoek heeft geaccepteerd, kan hij beginnen met de werkzaamheden voor de rapportage.

Registratie voor intermediairs

Om als intermediair te registreren op SBR Direct, moet het PKIoverheid services certificaat geïnstalleerd zijn in de internetbrowser. Als u Microsoft Internet Explorer of Google Chrome als browser gebruikt, wordt het PKI certificaat in de Windows Certificate Store opgenomen. Dit installeert u door dubbel te klikken op het PKI certificaat en vervolgens wordt het PKI certificaat geïnstalleerd in de Windows Certificate Store. Met het certificaat identificeert de intermediair zich en hiermee is het mogelijk om rapportages in te vullen voor de ondernemer. Als het certificaat niet geïnstalleerd is, krijgt u een foutmelding.

PKIoverheid servicescertificaat

Nextens werkt al meerdere jaren samen met PKIpartners om u als gebruiker van onze aangiftesoftware te ondersteunen bij het aanvragen van deze PKIOverheidservices certificaat. PKIpartners kunnen u stap voor stap helpen bij de aanvraag. Zij kunnen u ook helpen met het installeren van het certificaat in de internetbrowser.

Opstellen van de rapportage

U maakt eerst een keuze naar welke bank de kredietrapportage gestuurd moet worden. De deelnemende banken zijn de Rabobank, ING en ABN AMRO. Daarna volgen een aantal vragen om te checken welke situaties voor u relevant zijn. SBR Direct biedt de mogelijkheid om eerder opgeslagen bestanden te uploaden vanuit XBRL. Nextens bestaat uit zowel online als offline software. Hieronder beschrijven we de stappen voor zowel online als offline.

Uploaden vanuit Nextens online

Als u werkt in de online aangiftesoftware, dan kunt u met de volgende stappen het XBRL-bestand uploaden in SBR Direct:
 • Open in de software de aangifte die u wilt uploaden.
 • Ga naar de tab Algemeen.
 • Klik op Verzendbericht en vervolgens opDownload verzendbestand.
 • Sla het bestand op, waar u hem gemakkelijk terugvindt.
 • Ga naar SBR Direct en log in. Volg de stappen aldaar.

Uploaden vanuit de desktop

Elektronische Communicatie Module ondersteunt twee mogelijkheden om de gegevens in SBR Direct te krijgen: actief of passief. Ga hiervoor in Elektronische Communicatie Module in het menu Instellingen naar Instellingen financiële rapportage. Kies bij Communicatie met SBR Direct eerst voor Actief of Passief. Dit hoeft u maar één keer te doen. Bij het invullen van uw keuze, geeft u uw gebruikersnaam en het wachtwoord op. Het gaat hier om de door uzelf gekozen gebruikersnaam (dat is uw e-mailadres) en wachtwoord waarmee u bij SBR Direct uw intermediair-account heeft aangemaakt.

Actief

Als u gekozen hebt voor de optie Actief, dan kunt u het direct uploaden vanuit de desktopsoftware. Hoe u dat precies moet doen, kunt u lezen in het ECM helpfile.

Passief

Bij passieve communicatie zet Elektronische Communicatie Module het XBRL-bestand klaar in het opgegeven opslaggebied. U moet dan vanuit SBR Direct het XBRL-bestand nog uploaden.
 • Selecteer in ECM de verzending(en) waarvan u het XBRL-bestand wil klaarzetten.
 • Noteer de Identificatie van de verzending(en). Deze bestaat uit het sofinummer, gevolgd door het jaar en volgnummer. De identificatie, aangevuld met de extensie .xbrl, is de naam van het bestand dat u in SBR Direct moet importeren.
 • Kies in het menu Communicatievoor Financiële rapportage klaarzetten. Het XBRL-bestand wordt in het bij Instellingen financiële rapportageopgegeven opslaggebied geplaatst.
 • Ga naar SBR Directen log in. Volg de stappen aldaar.
 • U komt hier onder andere het volgende scherm tegen: Verzenden en ontvangen.
 • Klik op Bladerenen blader naar het opslaggebied dat u bij Instellingen financiële rapportage heeft opgegeven. Selecteer het bestand dat u heeft klaargezet.
 • De datum waarop u het XBRL-bestand heeft klaargezet met ECM, wordt in ECM weergegeven in de kolom Fin.Rapport. Deze datum vertelt u echter niet of en wanneer u dit bestand daadwerkelijk in SBR Direct heeft geüpload.

Let op bij gebruik van ECM classic

De classic versie van ECM verwijdert normaliter het verzendbestand na verzending. Aangezien het XBRL-bestand een kopie van het verzendbestand is, moet u het XBRL-bestand dus klaarzetten vóórdat u de aangifte verzend. U kunt ook bij Geavanceerde Instellingen (tab overig) opgeven dat u het verzendbestand na verzending wilt bewaren.

Verzending van de rapportage

Na het opstellen van de rapportage kunt u uw ingevulde gegevens checken door middel van een te downloaden pdf, dit is de conceptversie. Als er nog iets aangepast moet worden, kunt u terug gaan naar aanvullenen dan aanpassen. Als de rapportage klaar is, kunt u een verklaring invoeren. U kunt dan de betreffende verklaring selecteren en eventueel nog een opmerking toevoegen. Vervolgens biedt u de rapportage en verklaring ter goedkeuring en verzending aan, aan de ondernemer. De ondernemer ontvangt dan een e-mail. De ondernemer moet zelf de rapportage goedkeuren in SBR Direct. Hij kan de rapportage daar downloaden om het te in te zien en te controleren. Vervolgens kan hij akkoord gaan met de juistheid en volledigheid van de gegevens. Als de ondernemer akkoord gaat, kan hij verzonden worden naar de bank. Om dit veilig te laten gebeuren ontvangt de ondernemer bij verzending een code per sms. Dit sms-bericht wordt verzonden naar het, bij registratie, ingevulde telefoonnummer. De code moet ter verificatie ingevuld worden. De rapportage kan vervolgens gedownload worden als XBRL zodat deze volgend jaar gebruikt kan worden, of verzonden kan worden naar een andere bank. Na het verzenden kan de intermediair ook via SBR Direct een zip-bestand van de betreffenden aanlevering downloaden. De kredietrapportage wordt in SBR Direct drie maanden bewaard.