Nextens release notes 1 november: IB VA 2019 en Toeslagen 2019

In deze release zijn er een aantal grote vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd en een reeks kleine aanpassingen gedaan. Denk bij vernieuwingen bijvoorbeeld aan IB VA 2019 en Toeslagen 2019, welke nu beschikbaar zijn als nieuwe jaarversies. Verder is het aanvragen van VIA-machtigingen 2018 mogelijk.

1. Voorlopige aangifte Inkomstenbelasting 2019

Vanaf deze release kunt u VA/VT-biljetten 2019 (inkomstenbelasting) invullen, afdrukken en verzenden.

De belangrijkste verandering dit jaar is de berekening van de in te houden loonheffing bij (gelijktijdig) meerdere looninkomsten of uitkeringen. Het is nu mogelijk meer dan vier regels in te vullen bij de aangifte. Daarnaast gaat de Belastingdienst een andere methode toepassen bij het voorspellen van de inhouding loonheffing. Dit moet een grotere nauwkeurigheid opleveren. Omdat de Belastingdienst dit zelf berekent, mag de daadwerkelijke inhouding van loonheffing meestal niet worden verzonden.

Helaas is de documentatie die we van de Belastingdienst ontvingen bij het verschijnen van dit programma nog onvolledig en tegenstrijdig, zodat wij niet kunnen controleren of onze voorspelling van de aanslagberekening overeenkomt met die van de Belastingdienst. Het is mogelijk om de aangifte te versturen, alleen zou het mogelijk kunnen zijn dat de uitkomst van de Belastingdienst afwijkt. De Help bij het VA-biljet bevat een apart hoofdstuk over dit onderwerp en de andere wijzigingen.

De aftrek voor een monumentenwoning kunt u nog invullen en verzenden, maar dat zal naar verwachting worden afgeschaft. Dit is nog in parlementaire behandeling. In het geval van afschaffing, zal de aftrek niet worden verwerkt.

De cijfers waarmee wij de aanslag berekenen zijn gebaseerd op de gegevens die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Als bij de behandeling van het belastingplan cijfers worden gewijzigd, zullen we deze via een update aanpassen. Ook de Belastingdienst zal voorlopige aanslagen op dezelfde manier berekenen.

2. Toeslagen 2019

Vanaf deze release ondersteunt Nextens het aanvragen van en het doorgeven van wijzigingen in zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget over 2019. Als u in 2018 al toeslagen voor uw klanten heeft lopen, kunt u de stand van zaken converteren naar 2019. Hiervoor maakt u een nieuw toeslagdossier 2019 aan en klikt u op Overnemen van waardes uit 2018. U hoeft alleen toeslagberichten 2019 in te sturen als er wijzigingen zijn.

Op dit moment zijn de cijfers voor het berekenen van de toeslagen nog niet compleet beschikbaar, daarom gebruiken we nog de cijfers van 2018. Dit zullen we via een update aanpassen.

3. VIA-machtigingen 2018

Vanaf nu is het ook mogelijk om VIA-machtigingen voor de IB-aangiften 2018 voor uw klanten aan te vragen en (na ontvangst van de activeercode) te activeren. Let wel op dat het ophalen van de VIA pas vanaf 1 maart 2019 mogelijk is. VIA-machtigingen moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

4. Importeren standaardteksten grondslagen/toelichtingen KvK 2017

Bij KvK 2017 is het nu ook mogelijk om standaardteksten voor grondslagen en toelichtingen te importeren uit zelf aangemaakte templates. Deze standaardteksten kunt u bij het menu Instellingen / Printinstellingen / KvK-templates maken.

Overige verbeteringen:

  • Op de instellingenpagina en het management-tabblad zijn de icoontjes vernieuwd.
  • Bij IB 2017 aangiften faalde de migratie vanuit ons desktopprogramma als er in de aangifte IB 2017 notities aanwezig waren bij een nieuw toegevoegd scherm in de aangifte IB 2017. Dit is verholpen.
  • In 2017 heeft de Belastingdienst in de Vpb-aangifte de balanspost Oudedagsverplichting toegevoegd onder Voorzieningen. De Raad voor de jaarverslaggeving heeft inmiddels bepaald dat dit bedrag bij het deponeren van de jaarrekening dient te worden vermeld onder Langlopende schulden (en dus niet onder Voorzieningen). Nextens doet dit nu automatisch.
  • Het invulveld bij nominale waarde van aandelen in de specificatie aandeelhouders in VPB 2017 was te klein; dit is nu verbeterd.
  • In het klantportaal kan bij gebruikmaking van Internet Explorer als browser geen PDF worden getoond; hiervoor hebben we nu een download knop PDF toegevoegd.
  • Bij VPB 2017 werden de werkzaamheden niet afgehandeld als de aangifte handmatig vergrendeld was, dit is aangepast.
  • De Excel-export van lijsten werkte niet bij bepaalde tekens, dit is verholpen.
  • In de Querytool werden klantnamen op twee manieren gepresenteerd. Dit is nu aangepast naar één manier van presenteren. Tegelijk is sortering op kolommen toegevoegd op de resultaten van de Querytool.

Let op:

  • Een tijd geleden hebben we de internetpagina elseviernextens.nl gewijzigd in nextens.nl. Inmiddels wordt elseviernextens.nl door u vrijwel niet meer gebruikt en we gaan deze pagina dan ook binnenkort uitzetten. Als u nog een bladwijzer heeft met elseviernextens.nl, wijzig deze dan in nextens.nl.
  • Kort na deze release zullen we de SBA-machtigingen 2019 nog eens automatisch gaan controleren en indien nodig bijwerken. We hebben namelijk geconstateerd dat bij bepaalde klanten de door de Belastingdienst uitgevoerde automatische uitbreiding naar 2019 nog niet compleet is verwerkt.
Share this post