Nextens release notes 14 augustus: Adviessignaal middeling & Servicebericht Toeslagen

Deze release van Nextens staat in het teken van het toevoegen van het adviessignaal Middeling en het Servicebericht Toeslagen.

Adviessignaal middeling

Aan de adviestool is een nieuw adviessignaal toegevoegd. Vanaf deze release worden adviessignalen getriggerd wanneer voor een bepaalde periode middeling mogelijk is. Een indicatief signaal wordt getriggerd indien er verzendberichten voor aangiften zijn aangemaakt. Op het moment dat voor een middelingsperiode de definitieve SBA IB voor alle perioden binnen is, dan wordt een definitief adviessignaal getoond. Het adviessignaal kan meerdere keren getriggerd worden door nieuwe verzendberichten of SBA’s voor één van de jaren in de middelingsperiode. De laatste versie hiervan wordt getoond.

Let op: Deze adviessignalen worden alleen getoond als een aangifte nu verzonden wordt of een SBA binnenkomt. Adviessignalen op basis van aangiften of SBA voor de releasae zijn nog niet beschikbaar. Dit komt later dit jaar beschikbaar.

In het klantdossier hebben we het onderdeel Middeling verplaatst. Voorheen was dit onderaan de pagina te vinden, maar vanaf nu vindt u Middeling in de linker menubalk. Daarnaast is het invulscherm van Middeling in een nieuw jasje gestoken en hebben we de styling van de afdruk van Middeling gelijkgetrokken met de huidige rapportage van IB.

Servicebericht Toeslagen: handiger aanvragen en afdrukverbeteringen

Vanaf deze release is het mogelijk om machtigingen Servicebericht Toeslagen (SBT-machtigingen) aan te vragen en bovendien worden deze vanaf nu opgehaald. In de klantenlijst is een lijst voor SBT-machtigingen toegevoegd. In deze lijsten kunnen machtigingen worden aangevraagd en geactiveerd. De SBA-lijst heet nu Serviceberichten en hier tonen we de opgehaalde SBA’s en SBT’s.

Tegelijk met het toevoegen van de SBT hebben wij nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. De lijsten voor SBA / SBT / VIA machtigingen tonen vanaf nu alleen nog klanten waarvoor een machtiging is aangevraagd, actief is of actief is geweest.

U voegt nu, net als bij Uitstel, klanten toe waarvoor u een machtiging wilt. U kunt op deze wijze ook eenvoudiger klanten toevoegen waarvoor u afgelopen jaar een machtiging had. In het klantdossier hebben we alle verschillende machtigingen in een blok gezet. Daarnaast worden de SBA/SBT in het klantdossier per jaar gegroepeerd.

De afdruk van SBA’s was voor verschillende jaren en belastingmiddelen nog niet hetzelfde qua opmaak. De opmaak is nu meer gelijkgetrokken.

Servicebericht Toeslagen, handiger aanvragen en afdrukverbeteringen

Vanaf augustus tot begin september is Logius bezig om de actieve SBA-machtigingen 2019 uit te breiden naar 2020. Begin september halen wij de statussen van de SBA-machtigingen 2020 op bij Logius, waarna deze ook zichtbaar worden voor u. Via een melding op het dashboard zullen wij aangeven dat dit proces is uitgevoerd. Dan kunt u ook de SBA-machtiging 2020 voor de overige klanten, waarvoor deze nog niet aangevraagd zijn, aanvragen.

Overige verbeteringen

Lijsten

  • In de klantenlijst zijn nu alle telefoonnummers zichtbaar.
  • In de werkzaamhedenlijst kan nu het BSN, klantnummer en e-mailadres in de lijst getoond worden en is het mogelijk te e-mailen naar klanten.
  • In de SBA-, VIA- en SBT-machtigingenlijst is nu ook het teamdossiernummer beschikbaar.

Inkomstenbelasting 2018

  • Er zijn een aantal printverbeteringen doorgevoerd, zoals bij printonderdelen eigen dossier waar bij meerdere selecties de volgorde fout ging, en het aangiftekenmerk van de aangever dat bij de partner in de brief werd afgedrukt.
  • Op het nieuwe aanmerkelijk belang scherm (met gegevens voor eigen gebruik) was het nog niet mogelijk een negatieve verkrijgingsprijs in te voeren, dat is verholpen.

VPB 2018

  • Bij de rapportage Aansluitingen wordt Externe Vpb nu correct afgedrukt.
Share this post