Nextens release notes 14 augustus: meer kolommen in lijsten

In deze release is de mogelijkheid toegevoegd om in de lijsten meer dan 5 kolommen te selecteren. Verder is het mogelijk om een klant en al zijn gegevens definitief te verwijderen en is de Querytool VPB 2017 toegevoegd.

In lijsten meer kolommen op het scherm!

In deze release honoreren we een veel gehoorde klantenwens. Het aantal schermkolommen in de lijsten van Klanten, Aangiften, SBA’s en Werkzaamheden (was 5) is drastisch uitgebreid. U kunt nu meer kolommen tegelijk op het scherm zetten, met allerlei extra selecteer- en sorteermogelijkheden als gevolg.

 • Kolommen passen hun breedte slim aan en maken zo beter gebruik van de ruimte op uw scherm; vooral bij brede schermen is het effect optimaal.
 • Gebruik in lijsten de nieuwe optie Wijzig kolomkeuze… om de door u gewenste kolommen te selecteren.
 • Bepaal zelf de kolomvolgorde door de kolomtitel te verslepen; alleen de eerste kolom kunt u niet verslepen.
 • Keuzes in filters, kolommen en lijstomvang worden bewaard. (Let op, dit is in Internet Explorer niet altijd mogelijk; als u dit ervaart, dan adviseren we een andere browser te gebruiken).
 • Als u meer kolommen selecteert dan er op uw scherm passen, verschijnt automatisch een horizontale scrollbalk. (Let op, op een MacBook gebeurt dit niet altijd, omdat de zichtbaarheid van scrollbalken een instelling in het MacBook is; in de help staat beschreven hoe u hiermee om kunt gaan).

Definitief verwijderen van klanten

In deze release is de optie toegevoegd om klanten definitief te verwijderen. Omdat dit proces niet terug te draaien is, gebeurt dit in meerdere stappen. Een voormalige klant archiveert u eerst. Vervolgens is het vanuit de lijst van gearchiveerde klanten mogelijk de klant en al zijn gegevens permanent te verwijderen.

Uiteraard is het belangrijk dat u in verband met bewaartermijnen vooraf de informatie aan uw klant overlegt die bewaard dient te worden.

Querytool VPB 2017

In deze release is de querytool voor VPB 2017 toegevoegd. In de querytool vindt u de resultaten van de verzonden aangiften. De reeds verzonden aangifte VPB 2017 worden in de dagen na de release toegevoegd aan de querytool.

De volgende verstoringen/problemen zijn opgelost:

 • Bij schermen zoals loon uit tegenwoordige arbeid, AOW etc. kon het gebeuren dat bij snelle invoer de cijfers in een andere volgorde werden getoond dan u verwachtte. Dit is verholpen.
 • In IB 2017 ontbrak soms een waarschuwing dat er bij verzending regels met identieke inhoud werden geproduceerd, omdat ook niet verzonden velden in de controle werden betrokken. Dit is verholpen.
 • Voor VPB 2017 zijn conversieproblemen van ontvoegde dochters met een KvK deponering verholpen.
 • Bij carry back in VPB 2017 werd de invoervolgorde gebruikt bij de verrekening van verliezen; nu is sortering op jaar toegevoegd, zodat verliezen automatisch met het oudste jaar worden verrekend.
 • In de rapportage voor VPB 2017 is een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd.
 • Voor de aanbiedingsbrief VPB 2017 zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in het kopiëren van een brief van vorig jaar; ook werkt het afdrukvoorbeeld nu beter. Daarnaast wordt het logo nu beter op de juiste grootte getoond. Door de grote technische wijzigingen van dit jaar verdient het soms de voorkeur om de VBP 2017 aanbiedingsbrief met gebruikmaking van een sjabloon nieuw te maken.
 • In de Querytool werden ook voormalige klanten getoond, dit is verholpen.
 • Bij aangiften die waren gearchiveerd en daarna weer actief werden gemaakt, werden werkzaamheden niet goed aangemaakt en afgerond. Dit is hersteld.

Automatische uitbreiding SBA machtigingen weer van start

In augustus voert Logius voor de Belastingdienst weer de jaarlijkse SBA-machtigingen-uitbreiding uit. U krijgt voor de klanten voor wie u een 2018-SBA-machtiging heeft dan zonder verdere actie van uzelf ook de machtiging voor SBA’s over 2019. Nextens zal na de release van begin september de nieuwe machtigingen ophalen. Vanaf dan kun u ook zelf weer SBA-machtigingen 2019 aanvragen of afmelden (wat dus vooral nodig zal zijn voor nieuwe en vertrokken klanten).