Nextens release notes 20 november: Vpb VA 2019 beschikbaar

In deze release komt het voorlopige aangifte biljet vennootschapsbelasting 2019 beschikbaar. Ook is het werken met meerdere personen in één aangifte verbeterd.

Voorlopige aangifte Vennootschapsbelasting 2019

Vanaf deze release kunt u VA/VT-biljetten 2019 (vennootschapsbelasting) invullen en afdrukken. Het verzenden hiervan is vanaf 1 januari 2019 mogelijk.

Aangifte bewerken met meerdere personen tegelijk

Het is in Nextens in beginsel mogelijk om met meer dan één persoon in een aangifte te werken, zonder verlies van gegevens. Alle bewerkingen worden voortdurend opgeslagen. Als u een aangifte gaat bewerken terwijl iemand anders er ook in bezig is, wordt dit op het scherm vermeld. Deze vermelding ontbrak nog in Vpb 2017 en is vanaf deze release ook toegevoegd.

Het is ook mogelijk om deze standaardinstelling aan te passen, zodat maar één gebruiker tegelijk in een aangifte kan werken. Een andere gebruiker die toegang wil, krijgt hier dan een melding van. Dit is aan te passen (Instellingen/Gebruikersbeheer/Aangifteproces/Aangifte bewerken) zodat maar één gebruiker de aangifte kan bewerken.

Overige verbeteringen:

  • Bij het gebruiken van een SBA voor middeling, kon het zo zijn dat bij gemigreerde SBA’s (geïmporteerd vanuit andere software) niet de laatst opgelegde SBA werd gebruikt, dit is hersteld.
  • In het klantdossier van de BTW-ondernemer werden SBA’s van oudere jaren niet getoond, dit is hersteld.
  • In een bepaalde situatie was het niet mogelijk om de optimalisatie-functie toe te passen in IB 2017. Dit is hersteld.
  • Als er geen omschrijving was ingevuld bij het berekenen van de waarde van een verhuurde woning, dan werd in het geval van een ongebruikelijke huurprijs de waarde niet berekend. Dit is hersteld.
  • In Vpb 2017 werden soms niet alle aandeelhouders in de rapportage vermeld, dit is verholpen. In de verzending was er geen probleem.
  • In Vpb 2017 leverde de afhandeling van foutmeldingen van Exact Online bij het importeren van jaarstukken in Nextens soms een foutmelding op. Dit is hersteld.
Share this post