THEMA

NIEUWE GEBRUIKERSRECHTEN IN NEXTENS

Tijdens de release zullen al uw medewerkers deze rechten krijgen (behalve degenen die geen klanten mogen inzien). Vervolgens kunt u zelf bepalen of u rechten op deze workflowstappen ontneemt. In het bijgaande document kunt u er alvast meer over lezen. Meer over de komende release leest u in de release notes van 10 januari aanstaande.