Nextens release notes 10 januari 2018: IB 2017, BTW 2018

Inkomstenbelasting 2017

Hoewel het aantal fiscale wijzigingen in IB 2017 gering is, is de uitvraag van de Belastingdienst zodanig anders en zijn de technische vereisten van de XBRL-verzending zo aangepast, dat gesproken kan worden van een IB-jaar met grote veranderingen. De volgende fiscale en uitvraag-wijzigingen springen in het oog:
Box 3 voordeelberekening, gewijzigde rubrieken en adressen uitvraag
Tot en met 2016 was het voordeel uit sparen en beleggen 4% van de grondslag sparen en beleggen. Vanaf 2017 is dit een fictief rendement volgens 3 schijven. In iedere volgende schijf geldt een hoger percentage. Verder worden de rubrieken van box 3 anders uitgevraagd, met name Onroerende zaken in Nederland en buitenland en de bijbehorende schulden. De conversie van rubrieken uit vorig jaar vereist hierdoor extra aandacht.

Nieuwe uitvraag van adressen

Tegelijk is door de hele aangifte heen de uitvraag van adressen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nogal ingrijpend geweest, waardoor met name de conversie uit vorig jaar nu extra aandacht verdient. Omschrijvingen van vorig jaar in rubrieken waar nu adressen worden gevraagd laten we eenmalig staan.

Buitenlandse belastingplichtige

Door de gewijzigde uitvraag van posten van box 3 in 2017 en uitbreiding van een flink aantal rubrieken is de berekening bij een aangifte C en M voor buitenlanders een stuk beter te volgen. We behandelen dit uitgebreid in de helponderdelen voor buitenlandse belastingplicht.

Verder

Ten gevolgen van wetswijziging is de uitvraag van Afgezonderd Particulier Vermogen aangepast. Bij fiscale jaarpartners hebben we meer mogelijkheden gemaakt voor gesplitste afdruk van gegevens op het rapport (Zie Aanslagen/Box 3 verdeling).

BTW 2018, ICP 2018, Suppletie 2018

Vanaf deze release zijn de genoemde onderdelen beschikbaar. Let wel op dat verzending van deze onderdelen pas mogelijk is vanaf 1 februari 2018. Direct met deze release worden de werkzaamheden voor BTW en ICP voor 2018 ingericht op basis van de gegevens van 2017.

Lijsten

Afgelopen week hebben we technische veranderingen doorgevoerd op de lijsten, waarmee het gebruik van lijsten geoptimaliseerd is. Dit is al vorige week uitgerold, als gevolg van de storing die op de lijsten ontstond. De lijsten zijn nu aanzienlijk sneller geworden door deze optimalisatie.

In de volgende release

In de volgende release die voor begin februari is gepland publiceren we onder andere:
  • VPB 2017 (inclusief KvK 2017)
  • Middeling t/m 2017