Nextens release notes 12/14 februari 2018: VPB 2017, Dashboards Uitstel

Vennootschapsbelasting 2017

  Technische wijzigingen Nextens Vpb 2017 is op een groot aantal punten technisch gewijzigd. De onderliggende techniek is gemoderniseerd, waardoor snelheidswinst kon worden geboekt. Verder zijn alle lijsten in de specificatie schermen herontworpen, wat ook meer snelheid en stabiliteit met zich meebrengt, evenals een zoekfunctie bij veel deelnemingen, investeringen etc. De mogelijkheid om de daadwerkelijk verschuldigde belasting in het jaarstuk op te nemen kon tot Vpb2016 op twee plaatsen worden ingetikt, bij Jaarstukken en bij Opgaaf. De intikmogelijkheid bij Jaarstukken hebben we om technische redenen laten vervallen. Afdruk gemoderniseerd In Nextens Vpb bieden we nu naast afdruk in PDF ook de mogelijkheid om af te drukken in Word (Docx) formaat, zodat u nog wijzigingen in de output kunt aanbrengen. Gaandeweg zullen we ook andere onderdelen van Nextens hiermee uitbreiden. Verplaatsing bijlagen Enkele bijlagen zoals de specificatie Herinvesteringsreserve en Omzetbelasting hebben we van de tab Jaarstukken verplaatst naar Specificaties. Daar zijn ook Deelnemingen terecht gekomen. Dit heeft inhoudelijk verder geen betekenis. Kamer van Koophandel Het onderdeel KvK bevat vanaf dit jaar zijn eigen workflow, met vergrendeling en verzending. Door de toevoeging van workflow, vindt u bij een fiscale eenheid de dropdown in de workflowbalk, omdat u bij de KvK per onderneming deponeert en voor iedere onderneming er een aparte workflow is. In de toekomst zal hierbij ook accorderen (via het Nextens klantportaal) worden toegevoegd. Inhoudelijke veranderingen t.o.v. vorig jaar:
  • In de balans is er onder Voorzieningen de nieuwe post Oudedagsverplichting. Alleen een totaalbedrag kan worden verzonden. Bij importeren van jaarstukken dient deze post met 12x te zijn gemarkeerd.
  • De uitvraag en berekening van de innovatiebox is gewijzigd. De Belastingdienst vraagt minder uit, maar de berekening is ingewikkelder. Wij ondersteunen een uitgebreide berekening. Bovendien is er vanaf 2018 een nieuw effectief tarief, dat een rol speelt bij gebroken boekjaren 2017/2018. Zie de help bij innovatiebox.
Verplaatsing bijlagen Enkele bijlagen zoals de specificatie Agrarische onderneming, Herinvesteringsreserve en Omzetbelasting hebben we van de tab Jaarstukken verplaatst naar Specificaties. Daar zijn ook Deelnemingen terecht gekomen. Dit heeft inhoudelijk verder geen betekenis. Eerste versie In de eerste versie van Nextens Vpb 2017 zijn enkele onderdelen nog niet beschikbaar: zoals het Importeren jaarstukken, aansluitingen (inclusief meldingen), de schermen via de Extra knop zijn nog niet beschikbaar, enkele afdrukvormen voor eigen gebruik en het zelf instellen van bepaalde afdrukkeuzes. Deze worden op korte termijn toegevoegd.  

Inkomstenbelasting 2017

Vanaf deze release is de querytool ook beschikbaar voor IB 2017. De voornaamste veranderingen zijn gelegen in box 3, waar de uitvraag is veranderd. Hierdoor zijn in de querytool opties toegevoegd. In het klantdossier zijn aan de klant dashboards toegevoegd: IB 2017 en IBVA 2018. De VIA import is daarnaast toegevoegd, zodat vanaf 1 maart deze opgehaald en geïmporteerd kan worden. Daarnaast zijn een paar kleine bugs verholpen bij het scherm privé gebruik auto, onder meer bij auto’s ouder dan 15 jaar werd een verkeerd percentage gebruikt. Tip: Klanten die een oudere versie van Google Chrome gebruiken kunnen sommige adresvelden in de aangifte niet gebruiken. Het updaten van Google Chrome naar de meest recente versie verhelpt dit probleem.  

Klantendashboard

De persoonlijke dashboards in het klantdossier zijn in een vernieuwde stijl gezet. Deze stijl zal bij ontwikkeling van nieuwe onderdelen gebruikt gaan worden.  

Inleverschema dashboards

De tab Analyse in Nextens is hernoemd naar Management. Onder deze tab zijn nu een aantal onderdelen samengebracht. De Querytool is nog steeds hier te vinden. De Procesregistratie pagina is hier nu geplaatst (waar deze voorheen bij de instellingen te vinden was). Nieuw toegevoegd is een dashboard waar u de status van de ingeleverde aangiften kunt volgen. Dit is gebaseerd op de data van het inleverschema. In het dashboard van de huidige periode ziet u hoeveel u deze periode nog dient in te leveren. Het in te leveren aantal aangiften voor de huidige periode wordt aangevuld met een achterstand vanuit voorgaande periode. Verder vindt u een grafiek met de overzichten wat u per periode heeft ingeleverd ten opzichte van de in te leveren aangiften.

Uitstel

Het uitstel 2017 aanvragen is al vanaf begin januari mogelijk. Inmiddels is het eerste webinar geweest. Op 8 maart zal er nogmaals een webinar over het uitstel aanvragen worden gehouden. U kunt zich hiervoor aanmelden. Daarnaast is in dit document ook het aanvragen van uitstel beschreven.  

Volgende release

Voor de volgende release is gepland het uitbrengen van een dynamische checklist die u naar uw klanten kunt sturen via het Nextens klantportaal. Verder worden de lijsten van Aangiften en Werkzaamheden aangepast naar de aanpassingen die eerder voor de SBA lijst zijn uitgerold.