Nextens release notes 12 december 2017: Dashboards, VPBVA 2018, Uitstel 2017, Vernieuwde SBA lijst

Dashboards IB beschikbaar 

De afgelopen periode hebben wij aan een kleine groep klanten onze nieuwe inhoudelijke Dashboards voorgelegd. Mede op basis van hun feedback zijn deze verder doorontwikkeld. Nu stellen we de Dashboards IB aan al onze Premium klanten beschikbaar. Met deze Dashboards bieden wij u een belangrijk hulpmiddel bij uw klantgesprek. Op verschillende persoonlijke overzichten ziet u in een oogopslag de fiscale situatie van uw klant en de ontwikkeling van zijn inkomen en vermogen over meerdere jaren. Dit helpt u om trends en bijzonderheden te herkennen en uw klant beter te adviseren over belangrijke fiscale beslissingen. Nextens gebruikt de gegevens die u in aangiften vanaf 2014 hebt ingevuld om de grafische weergaves te creëren. Als de definitieve aangifte nog niet beschikbaar is wordt de voorlopige aangifte gebruikt. Om duidelijk te maken dat getoonde cijfers uit een voorlopige aangifte komen, visualiseren we deze data altijd door deze te arceren. Wanneer u gegevens in een aangifte invoert, duurt het 15 tot 30 minuten voordat het resultaat verwerkt wordt op het dashboard. U kunt onderaan de dashboardpagina zien wanneer de gegevens voor het laatst zijn bijgewerkt. U treft de inhoudelijke dashboards aan op het klantdossier.

VA-VPB 2018

Vanaf deze release kunt u ook een VA-VPB 2018 invullen. Verzending zal mogelijk zijn vanaf 1 januari 2018 als Digipoort voor deze stroom wordt opengezet. Daarnaast is conversie van cijfers vanuit VA-VPB 2017 mogelijk.

Uitstel 2017 voor te bereiden

Het is vanaf deze release mogelijk om uitstel IB/Vpb voor het jaar 2017 voor te bereiden. Lees voor het aanvragen de handleiding door voor handige tips & tricks, vooral hoe u de uitstelregeling van vorig jaar gebruikt om de lijst van 2017 te vullen (onder punt 1.3 in de handleiding). Het uitstel kan vanaf 1 januari 2018 aangevraagd worden, als Digipoort voor deze stroom wordt opengezet.

SBU, service bericht uitstel

Vanaf aangiftejaar 2017 gebeurt de terugkoppeling van de uitstelregeling door de Belastingdienst uitsluitend digitaal. Een cd-rom of papieren lijst zijn niet meer beschikbaar. In april 2018 begint de Belastingdienst met het verzenden van het SBU (servicebericht uitstel) voor aangiften 2017. U kunt de digitale terugkoppeling zelf in Nextens instellen onder instellingen/kantoorgegevens. Die instelling geldt meteen voor alle jaren. Het SBU-bericht wordt dagelijks aangeboden en vervangt het inlezen van de terugkoppel cd-rom. In een volgende release wordt het mogelijk om de SBU machtiging voor 2017 aan te vragen. De uitstelregeling is alleen beschikbaar voor klanten met een Premium abonnement.

SBA lijst vernieuwd

Als onderdeel van onze verbeteringen in het gebruik van lijsten is met deze release de werking van de lijst onder het tabblad SBA sterk vernieuwd:
  • Links is een filter toegevoegd waarmee u in de lijst een klant kan opzoeken door middel van naam/ fiscaal nummer/ klantnummer.
  • Bovenaan ziet u voortaan het totaal aantal SBA’s dat gebaseerd is op de filters die u links heeft geselecteerd.
  • Nieuw is paginering van de lijsten. U kunt de lijstgrootte nu per 20, 50 of 100 instellen.
  • Afhankelijk van uw beeldscherm zag u de mogelijke acties rechts van de lijst of onderaan de lijst. Vanaf nu vindt u de acties altijd onderaan de lijst. Let u op als u op de keuze klikt om meerdere SBA’s te selecteren, dan selecteert u alles van de betreffende pagina. Wilt u alle SBA’s op alle pagina’s selecteren, dan krijgt u bovenaan de lijst een extra optie om alle SBA’s te selecteren en vervolgens kunt u onderaan via het actiemenu de actie kiezen.
In de komende releases zullen de overige lijsten gaan volgen, volgens deze opzet.

Klantportaal

Bij het klantportaal is het vanaf nu mogelijk om meerdere klanten in Nextens aan 1 inlogaccount voor het klantportaal te koppelen. Dit is gemakkelijk voor bijvoorbeeld een IB/BTW-ondernemer. Waar deze nu 2 inlogaccounts nodig had (voor IB en BTW), kan deze nu met 1 inlogaccount op beide klantportaalpagina’s inloggen. Door het selecteren van meerdere klanten in de lijst van klantportaal kan bij acties een groepsaccount gecreëerd worden.

Nieuwe gebruiker toevoegen

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker is nu de mogelijkheid toegevoegd om de bestaande bevoegdheden en rechten van een gebruiker te kopiëren. Dit is makkelijk als deze nieuwe gebruiker vergelijkbare bevoegdheden als een andere gebruiker dient te krijgen. U hoeft deze dan niet meer helemaal opnieuw in te stellen. Bevoegdheden zijn hierna wel weer per persoon aanpasbaar.

VIA-machtigingen 2017

In de vorige release is het aanvragen van de VIA-machtigingen 2017 aangeboden. Omdat we dit aanvankelijk niet in de release notes hadden vermeld, nemen wij dit bericht hier nogmaals op. Via-machtigingen is beschikbaar voor klanten met een Premium abonnement.

Overig

  • Bij IB-aangiften werd het beconnummer van de contactpersoon niet meer verzonden. Dit is hersteld.
  • Een onterechte melding verscheen bij staken terwijl er geen ja/nee vraag was ingevuld. Deze melding is aangepast.
  • In een aantal gevallen kon een jaarstuk niet worden geïmporteerd vanuit Exact Online. Dit is verholpen.
  • Bij VPB VA 2017 werd een melding getoond dat de VA meetelde voor de staffel. Dit was onterecht en is hersteld.

Planning jaarversies

De planning van de uitlevering van de jaarversies is voor IB 2017, BTW 2018, ICP 2018 de 2e week van januari 2018. VPB/KvK 2017 staat voor begin februari gepland.