Release notes Nextens 13 juni 2017: Technische release

Inkomstenbelasting 2016

Na de vorige release bleken de uit de VIA geïmporteerde gegevens van de eigen woning twee keer te worden afgedrukt. Via een hotfix is het importeren al snel gerepareerd. Het kostte iets meer moeite om dossiers waarin de gegevens twee keer voorkwamen (overigens zonder dat er mee werd gerekend) te verwijderen. Dat is bij deze update gebeurd. Een kleine wijziging bij de vorige release in het afdrukken van de zorgkosten op het rapport had als onbedoeld effect dat de specificaties niet meer werden uitgesplitst. Dit is hersteld. In de tabel voor berekening van de reisaftrek was het bedrag dat hoort bij een reisafstand van 50-60 km nog van 2015. Dit is hersteld. Op het scherm Bijtelling auto 0820.10 is het vanaf nu mogelijk om meer dan vier auto’s in te voeren. Verder is in het direct doorrekenen van de aangifte nadat een jaarstuk gekoppeld of ontkoppeld is verbeterd, net als het tonen van de gevuld icoontjes direct na import.

Vennootschapsbelasting

Er zat een validatiefout bij de huisnummers van de deelnemingen. Dit is hersteld. Ook zijn de waarschuwingen van de aansluitingen aangepast en worden deze nu doorgelinkt naar juiste pagina.

Klantdossier

Het BSN en het Klantnummer waren in het nieuwe klantdossier niet meer zichtbaar. Dit hebben we hersteld. Voor IB 2011 werd het vinkje van ‘opnemen in werkzaamheden’ niet alle gevallen getoond. Dit is hersteld.

Toeslagen

Bij de huurtoeslagberekening voor ouderen werd nog gerekend met een grens van 65 jaar. Dit behoorde te zijn de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit hebben we gecorrigeerd.

Btw

Op de rapportage wordt van btw en ICP nu het juiste tijdstip van verzending geprint.

Uitstelregeling

Veel klanten maken al gebruik van de automatische terugkoppeling van de uitstelregeling. Hiermee worden Service Berichten Uitstel (SBU) voor uitsteljaar 2016 automatisch opgehaald en verwerkt door Nextens. Deze functionaliteit is beschikbaar voor Premium-klanten die bij Instellingen / Kantoorgegevens kiezen voor Digitale uitstelregeling. Dit jaar is het bij het aanvragen van uitstel nog steeds mogelijk (en nodig) om te kiezen voor terugkoppeling op cd-rom of lijsten, maar u hoeft deze terugkoppelingen niet meer te gebruiken. Als u de verwerking van Service Berichten Uitstel aanzet, wordt de status van uw uitstelregeling (aangevraagd, voorlopig toegewezen, afgewezen, aangifte ingediend, enz.) automatisch elke nacht bijgewerkt. Als u gebruik maakt van het SBU, kunt u dit controleren in uw uitsteloverzicht: Acties/Uitstel inlees details.

Let op!

De SBU berichten over 2015 zijn begin april door de Belastingdienst stopgezet. Het was niet mogelijk om dit proefjaar langer door te laten lopen. De SBU-terugkoppeling over 2016 en verdere jaren zullen gedurende tenminste twee jaar beschikbaar zijn. De Belastingdienst meldt ons dat de status ‘Voorlopig toegewezen’ in vele gevallen is omgezet naar ‘toegekend’.