Nextens release notes 14 september 2017: SBA’s, koppelingen en lijsten

Machtigingen aanvragen voor SBA’s 2018

Vanaf deze release kunt u machtigingen voor SBA’s aanvragen ten behoeve van aanslagen IB, VPB en BTW 2018. In beginsel hoeft u dat alleen te doen voor nieuwe klanten. Klanten waarvoor u in 2017 al een actieve machtiging voor SBA’s had, hebben van de Belastingdienst al een brief gehad met de vraag of de machtiging ook voor 2018 moet gaan gelden. Als klanten hiermee akkoord zijn gegaan (door niet te reageren, het SBA-machtigingsproces is een opt-out proces), is (of wordt) voor hen de machtigingsstatus voor 2018 binnen de systemen van de Belastingdienst inmiddels gewijzigd in actief.

Controle van status machtigingen

Nextens zal in de komende dagen gaan controleren welke status de SBA-machtigingen 2018 hebben. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Indien uw klant het verzoek tot registratie van de machtiging niet heeft afgekeurd, zal de status van de machtiging 2018 actief worden in Nextens. Als dit aan het begin van volgende week niet is gebeurd, kunt u contact met ons opnemen. Het is ook mogelijk om de status van een gecontinueerde machtiging zelf op te vragen door voor een klant een nieuwe machtiging aan te vragen. Als de machtiging al is omgezet, zal het resultaat zijn: machtiging actief. U kunt dit controleren in de SBA-machtigingen lijst middels filter SBA-machtiging.

Migratie

Vanaf deze release is het mogelijk om bij migratie vanuit onze desktopprogramma’s ook de aangifte IB 2016 en VPB 2016 mee te nemen en BTW-aangiften 2017. De nieuwe versies van de desktopprogramma’s die hiervoor nodig zijn, worden op korte termijn gepubliceerd.

Migreren van verantwoordelijkheden

Het is vanaf deze release ook mogelijk om verantwoordelijkheden te migreren naar Nextens. Taken en rollen kunnen worden overgenomen uit de definitieve aangifte 2016 IB en VPB van de desktopsoftware. In de Migratiewizard kunt u aangeven welke rol of taak u aan een Nextens verantwoordelijkheid wilt koppelen. Het is hierbij wel van belang dat alle desktopgebruikers (vooraf aan dit onderdeel van de migratie) al een Nextens-account hebben.

Koppelingen

Op het gebied van koppelingen is er een technische wijziging doorgevoerd. Nextens is door deze wijziging voorbereid op het synchroniseren van aangiftestatussen met andere partijen. Dit geeft u de mogelijkheid om in de toekomst te koppelen met CRM- of Workflow Management software. Dit is een uitbreiding op de bestaande koppelmogelijkheden van Nextens (NAW-synchronisatie en het accorderen via accorderingsportalen).

Koppeling van persoons- en bedrijfsgegevens met Simplicate

Het is vanaf deze release mogelijk om klantgegevens te importeren en te synchroniseren vanuit de CRM-software van Simplicate. Simplicate is een online software platform voor zakelijke dienstverleners. Simplicate heeft oplossingen op het gebied van CRM, HRM, sales, project management, urenregistratie en facturatie.

Waarschuwing Aftrek Elders Belast

De Belastingdienst heeft dit jaar de controle op het invullen van de aftrek elders belast op onroerende zaken strenger gemaakt. De rubriek mag alleen worden verzonden als er in box 3 ook overige onroerende zaken (of een tweede woning) aanwezig zijn. Daarbij heeft men over het hoofd gezien dat een onroerend goed dat op 1 januari nog geen deel uitmaakt van de rendementsgrondslag en dat in de loop van het jaar wordt gekocht, alsnog tot aftrek elders belast kan leiden (art 23, lid 4 Besluit Voorkoming dubbele belasting 2001). We hebben onze foutmelding (rood kruis) in deze release veranderd in een waarschuwing (geel waarschuwingsbord).

Onderhoud lijsten

In deze release is een aantal wijzigingen op de lijsten doorgevoerd.
  • De filters Internationaal, Belastingkantoor en Volmacht zijn uit technische overwegingen verwijderd van de lijsten.
  • Uitstel: oude jaren (2014, 2013, 2012 en 2011) zijn niet meer zichtbaar in de lijsten.
  • SBA-machtigingen oude jaren BTW (< 2015) zijn niet meer zichtbaar op de lijsten. Deze zijn ook niet meer geldig en nodig. Bij BTW wordt ook voor oudere jaren gebruik gemaakt van de machtiging van het lopende jaar. Dit systeem wijkt (voorlopig nog) af van dat van de IB en VPB.
  • Werkzaamheden die zijn afgehandeld en ouder zijn dan zes maanden zijn niet meer zichtbaar onder de tab Werkzaamheden. In de aangifte is deze historie nog wel te zien. Ook kan onder instellingen/procesregistratie gezocht worden.

Overige technische verbeteringen

VPB
  • De Engelse print VPB / KvK is verbeterd.
  • Het was tijdelijk niet mogelijk om te converteren van VPB 2015 en VPB 2016. Dit is hersteld.
Intracommunautaire prestaties (ICP)
  • Het was tijdelijk niet mogelijk om te kopiëren uit andere periodes. Er trad soms een fout op bij het ophalen van de data. Dit is hersteld.
IB 2013
  • De optimalisatie bleef hangen en werd niet voltooid. Dit is hersteld.