Nextens release notes 15 november 2017: IBVA 2018 en uitstel gebroken boekjaar

IBVA 2018

Vanaf deze release kunt u VA/VT biljetten 2018 (inkomstenbelasting) invullen, afdrukken en verzenden. De cijfers waarmee wij de aanslag berekenen zijn gebaseerd op de Prinsjesdag-cijfers en de aanpassingen op het belastingplan 2018 die in november zijn gepubliceerd. Als bij de behandeling van het Belastingplan nog cijfers worden gewijzigd, zullen we deze via een update aanpassen. Ook de Belastingdienst zal voorlopige aanslagen op dezelfde manier berekenen.

Conversies

Nieuw is de conversie vanuit IBVA 2017 en IB 2016 aangiften naar de IBVA 2018. Bij het aanmaken van een nieuwe IBVA 2018 wordt gecontroleerd of een IBVA 2017 en/of IB 2016 beschikbaar is. Als dit het geval is dan is het converteren beschikbaar. We converteren bijna alle omschrijvingen en bedragen die geconverteerd kunnen worden. Voor VPB VA 2017 is conversie vanuit VPB VA 2016 nu beschikbaar. Controleer altijd de geconverteerde gegevens voordat u de voorlopige aangifte instuurt. Vanaf deze update nemen we bij een conversie van een aangifte IB, VPB, BTW, ICP en IB VA en VPB VA ook de print- en verzendkeuzes mee. Hierdoor is wat u wilt afdrukken en hoe u wilt verzenden (bijvoorbeeld via een accorderingsportaal) in eerste instantie gelijk aan vorig jaar.

VIA machtigingen 2017

Vanaf heden is het ook mogelijk om de VIA machtigingen 2017 aan te vragen voor uw klanten en te activeren. Let wel op dat het ophalen van de VIA pas vanaf 1 maart 2018 mogelijk is.

Uitstel VPB

Als een onderneming voor de VPB een kort boekjaar laat volgen door een gebroken boekjaar moet er in hetzelfde aangiftejaar twee maal uitstel kunnen worden aangevraagd. Dat is vanaf deze update mogelijk gemaakt. In de uitstellijst kunt u de eerste uitstelregel (van het korte boekjaar) markeren. Daarna krijgt u de gelegenheid om een tweede regel (voor het gebroken boekjaar) aan te maken. Zie ook de Help bij het uitstelscherm.

Klant aanmaken

Bij het toevoegen van een nieuwe klant werden standaard alle gebruiksrechten aangezet. Vanaf nu is er een centrale instelling: Instellingen / Gebruikersbeheer / Rechten om bij het toevoegen van nieuwe klanten alleen het gebruikersrecht inzien van de klant mee te geven.  Vervolgens kunt u rechten waar nodig aan gebruikers toekennen via het rechtenscherm.

Printinstellingen VPB

Bij Instellingen / Printinstellingen / VPB is de optie toegevoegd om het team-dossiernummer niet te printen. Standaard staat de keuze aangevinkt.

Overige aanpassingen

In de VPB-aangifte werd bij een aangifte in functionele valuta in het aansluitingenscherm een niet omgerekend bedrag vergeleken, wat een onterechte waarschuwing opleverde. Dit is opgelost. In het onderdeel Toeslagen wordt bij de berekening van huurtoeslag nu ook rekening gehouden met een persoon die in het jaar 23 wordt (en niet alleen met de leeftijd aan het begin van het jaar).