Release notes Nextens 19 maart 2017: KvK fiscale eenheid

Deponering Kamer van Koophandel

Bij de eerste release van deponering over 2016 zijn nog enkele onderdelen blijven liggen die we nu aanbieden:
 • Bij een fiscale eenheid de mogelijkheid om de enkelvoudige jaarrekening per vennootschap binnen de fiscale eenheid te deponeren. Bij vennootschappen met bedrijfsgrootte middel of groot zijn de navolgende schermen van KvK niet toegankelijk, zodat u niet per ongeluk alle gegevens kunt invullen van een dochter die niet voldoet. Vergrendelen kan per vennootschap, bij het verzenden wordt de verzonden jaarrekening vergrendeld.
 • Deponeren in functionele valuta. Als een aangifte Vpb in functionele valuta is gemaakt, kan in Nextens nu ook worden gedeponeerd. Deponering is dan in functionele valuta. Voor de bepaling van de bedrijfsgrootte worden uiteraard naar euro’s omgerekende bedragen gebruikt en getoond.
 • Deponering in het Engels is nu ook mogelijk. Op het scherm KvK-Type onderneming staat de vraag Taalkeuze deponering. Als u hier EN kiest, wordt in het verzendbestand een indicatie meegestuurd die ervoor zorgt dat er bij raadpleging van de gedeponeerde stukken bij de Kamer van Koophandel een Engelstalige presentatie verschijnt.
 • Op het scherm KvK-Onderneming kunt u nu kiezen voor het al dan niet afdrukken van de gegevens van de contactpersoon in het rapport dat u onder Acties/Rapportage maken/printonderdelen voor eigen gebruik kunt afdrukken. De gegevens van een contactpersoon zijn noodzakelijk voor verzending en moeten dus wel altijd worden ingevuld.
 • Het adres van de onderneming kan nu ook een buitenlands adres zijn (zonder postcodecontrole).
 • Op enkele plaatsen zijn strengere controles toegevoegd (bijv. de compleetheid van gegevens van een bestuurder) om foutmeldingen bij insturen te vermijden.
 • De verzendgegevens van de jaarrekening zijn bij het tabblad Algemeen verplaatst van Aangifteproces naar een aparte pagina KvK-proces. De status van de jaarrekening wordt hier weergegeven. Bij een fiscale eenheid heeft u zo een overzicht.

Overige wijzigingen

Vpb 2016
 • Verbeteringen bij de rapportage van de Winst en verliesrekening.
 • De term Concept wordt bij afdrukken in het Engels nu weergegeven als Draft.
IB 2016
 • Bij M-biljetten is het gewenst dat de Nederlandse periode wordt verzonden in verband met de berekening van de heffingskorting IB, die vanaf 2016 bij niet kwalificeren afhangt van deze periode. We hebben het invullen van de migratiedatum verplicht gemaakt.
 • In de afdruk van ingevoerde gegevens zijn verbeteringen aangebracht bij Eigen woning en Elders belast.
 • Bij het ontkoppelen van een partner bleven partnergegevens soms ten onrechte nog staan.
 • Het kiezen van het oude verdrag met Duitsland vereist bij C-biljetten dat iemand ook in Duitsland woont. Deze controle stond ten onrechte ook aan bij personen die in Nederland wonen.
 • Enkele tekstuele verbeteringen.

Uitstelregeling

De uitstelregeling 2016 kunt u digitaal laten terugkoppelen (door bij instellingen te kiezen voor terugkoppeling SBU). Daarnaast moet u bij het aanvragen van uitstel dit jaar ook nog aangeven of u voor terugkoppeling gebruik wilt maken van terugkoppeling op cd-rom of lijsten. Nextens ondersteunt voor verwerking dit jaar zowel de digitale terugkoppeling als het inlezen van terugkoppel cd-roms. In deze release hebben we het raadplegen van de terugkoppelgegevens (zie op de Uitstel tab in Nextens de actie ‘Uitstel inlees details’) verbeterd: snelheid bij grote aantallen, meer rapporten, filters, sorteren).

Uitstelregeling – status ‘Voorlopig toegewezen’

Bij het verwerken van uw verzoek om uitstel voor aangiften over 2016 wordt voor bepaalde klanten uitstel onder voorwaarden verleend. Dit gebeurt in de volgende situatie:
 • U hebt uitstel gekregen via de Uitstelregeling belastingconsulenten voor het doen van aangifte over het aangiftejaar 2015.
 • Uw klant heeft nog geen aangifte gedaan over 2015 en de uiterste inleverdatum is nog niet voorbij.
 • Uw klant heeft over 2014 en/of 2013 niet of niet op tijd aangifte gedaan.
De Belastingdienst koppelt in deze situatie de status 'Voorlopig toegewezen' terug via het Service Bericht Uitstel (SBU) (bij de terugkoppeling op cd-rom worden deze klanten niet vermeld en komt alleen de status ‘Toegewezen’ voor).

Technische verbeteringen bij

 • Klantportaal
 • Query Tool onder Internet Explorer 11
 • Emailfunctionaliteit vanuit lijsten