Release notes 2 april: Conversie IB 17 naar IB VA 2018, SBA importeren in aangifte

Conversie IB 2017 / IB VA 2018

Het converteren van gegevens uit een aangifte IB 2016 naar een IB VA 2018 was al mogelijk. Vanaf deze release kunt u er ook voorkiezen om aangiftegegevens uit een IB 2017 aangifte te converteren naar IB VA 2018. U krijgt bij het aanmaken van een nieuwe IB VA 2018 de mogelijkheid te kiezen uit de beschikbare jaren.  

SBA importeren

Vanaf deze release is het mogelijk om de te betalen of te ontvangen voorlopige aanslagen IB en ZVW te importeren in de aangifte IB 2017. Bij het importeren krijgt u een overzicht van de SBA’s IB en ZVW 2017. U kunt hier selecteren welke u wilt importeren.

Beconmachtigingen Service Bericht Uitstel 2017

Als u binnen uw kantoor meerdere beconnummers gebruikt, kan het voorkomen dat het KvK-nummer dat hoort bij een van de becons afwijkt van het KvK-nummer van uw PKI- certificaat. Als u in deze situatie de digitale terugkoppeling uitstel (SBU) wilt ontvangen, dient het KvK-nummer dat in het certificaat aanwezig is, gemachtigd te zijn om van de andere becons de gegevens op te halen. Vanaf deze release kunt u voor 2017 deze machtiging (die jaarlijks moet worden aangevraagd) weer aanvragen. U vindt dit bij Instellingen / kantoorgegevens / machtiging. Let op dat vanaf uitsteljaar 2017, terugkoppeling op cd-rom of op een lijst niet meer mogelijk is.  

Mijnaccountantsportal

Voor het accorderen via een portal is Mijnaccountantsportal toegevoegd. Via deze externe partij is het mogelijk om de aangiften digitaal te laten accorderen. In de loop van de week van 2 april 2018 zal ook Mijnaccountantsportal hun koppeling met Nextens actief maken en daarover berichten. Om in Nextens hier gebruik van te maken is het nodig dat u uw gebruikersgegevens invoert bij Instellingen / Koppelingen / Mijnaccountantsportal.  

VPB 2017

Voor VPB 2017 is de afgelopen periode de functionaliteit van het importeren van jaarstukken toegevoegd. Verder zijn verschillende bugs in de aanbiedingsbrief verholpen. Ook is een foutmelding bij het openen van een PDF in Adobe Acrobat Reader verholpen. Verder zijn een paar waarschuwingen in het meldingensysteem aangepast. In een aparte release deze week worden de Aansluitingen toegevoegd, evenals het importeren via Exact Online en het importeren van de fiscale eenheid. Verder zullen dan een aantal zaken in het proces voor de KvK-deponering duidelijker gemaakt worden. Ook worden nog een paar veldcodes voor de aanbiedingsbrief verbeterd. Let op: dit komt later deze week beschikbaar.  

Overige verbeteringen

In deze release zijn verder de volgende verbeteringen doorgevoerd:
  • Bij migratie vanuit onze desktopsoftware werd niet altijd de verzenddatum mee gemigreerd. Dit is verholpen.
  • Giften die onder de drempel blijven worden weer in de specificatie afgedrukt.
  • Bij conversie naar IB 2017 werd de datum ondertekening mee geconverteerd. Dit wordt nu niet meer mee geconverteerd.
  • Voor de VIA 2017 is een aantal bugs verholpen bij het importeren.
  • In de BTW werkzaamhedenlijst werd de periode niet getoond. Dit is verholpen.