Release notes Nextens 23 februari 2017: Uitstel en Vpb

Uitstel 2016 aanvragen

Het is vanaf deze release mogelijk om uitstel IB/Vpb voor het  jaar 2016 aan te vragen. Lees voor het aanvragen de handleiding door voor handige tips & tricks, vooral hoe u de uitstelregeling van vorig jaar gebruikt om de lijst van 2016 te vullen (onder punt 1.3). Op 9 maart organiseren we bovendien een webinar over het aanvragen van uitstel. Enkele wijzigingen ten opzichte van vorig jaar:
  • Het is niet wenselijk om voor een klant twee keer uitstel aan te vragen, terwijl de eerste aanvraag in behandeling is bij de Belastingdienst (de klant zou van de Belastingdienst hierover dan een brief krijgen). Daarom houden we de tweede aanvraag dit jaar tegen.
  • Het inlezen van de terugkoppel cd-rom hebben we veranderd. We handelen de verwerking van het inlezen op de achtergrond af zodat Nextens niet trager wordt. Hierdoor kan het even duren voordat u de resultaten ziet. Uiteraard kunt u in plaats hiervan in Nextens nu ook gebruikmaken van SBU (servicebericht uitstel), de elektronische terugkoppeling van de uitstelregeling van de Belastingdienst.
De uitstelregeling is alleen beschikbaar voor klanten met een premium-abonnement. Uitstelverzoeken kunnen al wel worden ingediend, maar worden door de Belastingdienst pas vanaf 1 maart verwerkt.

Vpb 2016

In de aangifte Vennootschapsbelasting treft u de volgende nieuwe onderdelen aan:
  • Enkele vragen in het onderdeel Opgaaf/Algemeen en bij de Investeringsaftrek.
  • Twee nieuwe posten bij de berekening van het belastbaar bedrag (vrijgestelde overheidsondernemingen en niet vrijgesteld voordeel art 13 lid 17 Vpb).
  • Extra informatie-uitvraag bij deelnemingen (verkapt dividend) en aandeelhouders (informeel kapitaal).
  • Bij aandeelhouders vragen we nu of de aandeelhouder een coöperatie is. Het percentage aandelenkapitaal moet in dat geval als Nul worden verzonden.
  • Verder is het veld aan het aanbiedingsbrief-veld KantoorPostPlaats toegevoegd.
  • Het onderdeel KvK-deponering hebben we aangepast aan een aantal inhoudelijke wijzigingen (zoals de mogelijkheid om bij bedrijfsgrootte micro een toelichting te geven). Bovendien worden de teksten van vorig jaar bij grondslagen en toelichtingen geconverteerd.
  • Het is met deze release nog niet de mogelijk om voor de dochters in een fiscale eenheid te deponeren. Die functionaliteit volgt in de volgende release (medio maart).

Technische en inhoudelijke verbeteringen

In IB 2016 hebben we diverse printverbeteringen doorgevoerd, met name bij het C-biljet en situaties waarbij de partner van iemand met een M-biljet een P- of C-biljet heeft. Verder hebben we de afdruk van buitenvennootschappelijke investeringen van de naam van de onderneming in de aanbiedingsbrief verbeterd. Ook is de documentnaam van een jaarstuk weer aanpasbaar. De hulpberekening Verhuurde woningen (3050.10) hield nog geen rekening met een huurprijs onder de WOZ-waarde. Dit is hersteld. Bij de VA Vpb (2016/2017) is het verplicht om gegevens van een contactpersoon mee te sturen. Daar testen we nu op. Een onterechte foutmelding bij het openen van een nieuw VA Vpb-biljet is verwijderd. In een VA IB (2016/2017) was het mogelijk om meer dan 100% aandeel in de waarde van de eigen woning in te vullen.