Nextens release notes 24 oktober 2017: Toeslagen 2018

Lopende toeslagen

Indien u in 2017 al lopende toeslagen heeft uitstaan voor uw klanten, kunt u deze toeslagen converteren naar 2018. Hiervoor maakt u een nieuwe toeslagdossier 2018 aan en klikt u op het overnemen van waardes uit 2017. Let op: De fiscale cijfers 2018 zijn nog niet bekend. Op dit moment wordt gerekend met de fiscale cijfers van 2017. Los hiervan kunt u wel toeslagen 2018 aanvragen of wijzigen, omdat in het verzendbericht geen berekening is opgenomen.

Overige verbeteringen

Verder zijn onder andere de volgende verbeteringen doorgevoerd:
  • Klantdossier: de verzenddatum in het aangiftedossier bij een aangifte IB bij de partner toont nu altijd de verzenddatum van de partner aangifte.
  • Uitstel: in de Excel export werd de data in de verkeerde kolom gezet. Dit is hersteld.
  • Toeslag 2017: bij de huurtoeslag werd een wijziging van het inkomen bij de partner niet juist meegenomen. Dit is hersteld in de berekening. Dit had geen invloed op de verzending.
  • Bij het verwijderen van een partner werd enkele data niet verwijderd, waardoor onterecht meldingen bleven komen. Bij het wisselen van aangever/partner werden de meldingen niet mee gewisseld. Dit is hersteld.
  • Verzenddatum van Vpb in de uitstellijst werd niet altijd getoond. Dit is hersteld.
  • Een probleem met het uitloggen terwijl er gewerkt werd in de software is verholpen.

Staffelverhogingen

Uw staffels kunnen ongemerkt ineens heel hard gaan. Zorg dat u op tijd aan de bel trekt, voordat u niet meer verder kunt werken. U kunt de voortgang van uw staffels checken via Instellingen > Mijn Producten: Blauw = staffel niet bereikt Oranje = staffel bijna bereikt Rood = staffel bereikt of er overheen Wilt u dit jaar meer aangiften in gebruik nemen dan uw huidige staffel bevat, laat de abonnementhouder contact opnemen per e-mail: sales.fiscaal@reedbusiness.nl onder vermelding van het gewenste aantal staffels.

Volgende release

In de volgende release zit onder andere:
  • IB VA 2018
  • Converteren naar IB VA 2018