Nextens release notes 4 april: VPB 2017

Toegevoegd in VPB 2017

 • Vanaf nu kunt u het aansluitingenscherm scherm raadplegen via het scherm Vaste gegevens of met functietoets F4. Ook zijn de meldingen over aansluitingsverschillen nu zichtbaar in het meldingenscherm. De print van aansluitingen is nog niet beschikbaar. Die volgt binnenkort.
 • Enkele nog ontbrekende meldingen zijn toegevoegd over bedragen die niet negatief mogen zijn.
 • Het importeren van jaarstukken via Exact online is nu actief.
 • Het importeren van jaarstukken fiscale eenheid.
 • Verschillende veldcodes van de aanbiedingsbrief werkten nog niet goed, dit is nu aangepast.
 

KvK-verzending verduidelijkt

Het wisselen tussen KvK-jaarstukken van dochters in een fiscale eenheid is in Vpb 2017 geregeld via een drop-down boven in de informatiebalk (met de naam van de onderneming, product en status van de jaarrekening). Dit was niet voor alle klanten duidelijk. We hebben een extra drop-down toegevoegd (links in het navigatiemenu) waar u ook kunt wisselen tussen de KvK-jaarstukken van de onderdelen van de fiscale eenheid. Voor het  verzenden van een KvK-jaarrekening gebruikt u vanaf Vpb 2017 dezelfde knoppen  (Gecontroleerd/Verzenden enz.) die ook voor de aangifte Vpb gebruikt worden. Op de verschillende dialoogschermen die dan voorbij komen is nu de naam van de onderneming toegevoegd én de melding dat het een verzending van een KvK-jaarrekening betreft.  

Opgeloste storingen

 • Een probleem dat optrad bij conversie naar VPB 2017 van lege adresvelden in de klantkaart is verholpen.
 • De koptekst in de print bij deelnemingen, aandeelhouders en verliezen werd altijd in het Engels afgedrukt. Dit is hersteld.
 • Na het importeren van een jaarstuk in de fiscale eenheid werd niet automatisch geconsolideerd. Dit is verholpen.
 • Correctie VPB werd niet correct meegenomen in de jaarstukken. Dit is hersteld.
 

Volgende toevoegingen VPB 2017

De komende weken kunt u onder andere het volgende verwachten:
 • De zelf ingerichte printinstellingen (denk hierbij aan marges, toon header etc) wordt toegepast voor VPB 2017. Momenteel wordt alleen de door ons ingestelde standaard gebruikt.
 • Het afdrukken van Aansluitingen
 • De mogelijkheid om vanuit het klantdossier de KvK-status te openen.
 • Overzichtsschermpje met cijfers uit de jaarstukken
 • De mogelijkheid om taken en benodigdheden in te richten