Release notes Nextens 4 juli 2017: Fiscale documenten en Query Tool

Nieuwe functionaliteiten voor Nextens Premium-gebruikers

Opslag voor uw fiscale documenten

In het klantdossier kunt u fiscale documenten toevoegen. U kunt deze per document bij ieder belastingjaar uploaden of (niet jaarafhankelijk) onderaan de klantdossierpagina bij het kopje Centrale documentopslag.

Query Tool

Vanaf deze release hebben we de Query Tool IB uitgebreid met de belastingjaren 2014 en 2016. Daarnaast hebben we extra velden toegevoegd, bijvoorbeeld aftrekbare kosten rijksmonumenten, en zijn er diverse verbeteringen aan de schermen doorgevoerd. In de loop van de week wordt de historische data van uw kantoor toegevoegd aan de Query Tool. We zullen aangeven wanneer dit voltooid is. Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken moet uw hoofdgebruiker u hiervoor via instellingen / Gebruikersbeheer / Gebruiker wel toegang geven. Lees in de help bij de tab Analyse van Nextens hoe u de Query Tool kunt gebruiken.

Andere verbeteringen

IB

  • De dividendbelasting werd niet altijd goed uit de VIA gelezen. Dit is hersteld.
  • In een middelingberekening waarin 2012 betrokken was, werd de controle op de pensioenleeftijd niet correct uitgevoerd. Dit is hersteld.
  • Bij conversie werden sommige aangiftes niet correct aangemaakt indien de aangever of partner in het voorgaande jaar was overleden.
  • Diverse meldingen zijn aangepast.

VPB

  • Diverse printverbeteringen, onder andere investeringen en garantievoorziening.
  • Het conversie-icoontje bleef bij een agrarische onderneming zichtbaar, ook als de aangifte bekeken was.
  • Tijdens de verzending van een KvK-deponering 2016 van een fiscale eenheid ontstond er een onterechte foutmelding, deze is aangepast.

Onlangs verbeterd

In sommige gevallen konden de VIA’s en SBA’s niet bekeken worden; dit is hersteld. Na de vorige release bleek de pdf-rapportage uit Nextens van de middeling leeg te zijn, ook dit is gerepareerd.